Jaunākās Īsziņas

Lasīt angliski

 

Īsziņas ir jaunākā informācija par tikko pieņemtajām vai plānotajām izmaiņām nodokļu un uzņēmējdarbības likumdošanā. Īsziņas ietaupa Jūsu laiku, pievēršot uzmanību tikai svarīgākajām izmaiņām, kas var ietekmēt Jūsu uzņēmumu.

Ministru kabinets apstiprina Personas datu apstrādes likumprojektu (2/12/18) (0)

20.03.2018

Projekts

Šā gada 6. martā Ministru kabinets ir apstiprinājis Personas datu apstrādes likumprojektu, kas izstrādāts, ņemot vērā Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības. Šajā rakstā – īsi par projekta mērķi un jautājumiem, kas tajā regulēti. Lasīt vairāk..

Atvieglojumi par apgādājamiem un ieteikumi diferencētā minimuma piemērošanai (3/12/18) (0)

20.03.2018

Prakse

Šajā rakstā – par IIN atvieglojumu par apgādājamiem piemērošanu 2018. gadā. Papildus sniedzam praktiskus ieteikumus darba devējam VID prognozētā mēneša neapliekamā minimuma piemērošanai. Lasīt vairāk..

ES Tiesa par priekšnodokļa korekcijām darījumos ar nekustamo īpašumu (1/11/18) (0)

13.03.2018

Prakse

Šā gada 28. februārī Eiropas Savienības Tiesa (EST) pasludināja nodokļa maksātājam labvēlīgu spriedumu, liedzot dalībvalstij tiesības ierobežot priekšnodokļa atskaitīšanu, ja vairāk nekā divu kalendāra gadu laikā nav gūti ieņēmumi no nekustamā īpašuma (NĪ) izmantošanas. Šajā rakstā – sīkāk par EST atziņām un attiecīgajām normām Latvijā. Lasīt vairāk..

Priekšnodokļa atskaitīšana par reprezentācijas un personāla ilgtspējas izdevumiem (2/11/18) (1)

13.03.2018

Prakse

Viena no svarīgākajām izmaiņām jaunajā Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likumā ir nosacīti sadalītā peļņa, kurā ietilpst arī ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi. Šie izdevumi ietver jaunu posteni – reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi virs 5% no uzņēmuma iepriekšējā pārskata gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, par ko budžetā samaksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Šajā rakstā – par to, vai priekšnodoklis par reprezentācijas un personāla ilgtspējas izdevumiem ir atskaitāms pilnībā. Lasīt vairāk..

Izmaiņas apgādībā esošo personu sarakstā un atvieglojumu piemēri (3/11/18) (0)

13.03.2018

Prakse

Šajā rakstā informējam par izmaiņām fiziskās personas apgādībā esošo personu sarakstā un atvieglojumu par apgādājamiem piemērošanu 2018. gadā, kā arī piedāvājam praktiskus padomus darba devējam VID prognozētā diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanai. Lasīt vairāk..

 
Kontaktinformācija
Ņina Podvinska
mindlink@lv.pwc.com
Tel: 6709 4400
© 2018 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 06.02.2017