Jaunākās Īsziņas

Lasīt angliski

 

Īsziņas ir jaunākā informācija par tikko pieņemtajām vai plānotajām izmaiņām nodokļu un uzņēmējdarbības likumdošanā. Īsziņas ietaupa Jūsu laiku, pievēršot uzmanību tikai svarīgākajām izmaiņām, kas var ietekmēt Jūsu uzņēmumu.

Vispārīgā datu aizsardzības regula – uzņēmuma bieds vai iespēja pilnveidoties? (1/28/18) (0)

10.07.2018

Prakse

Vispārīgā datu aizsardzības regula ir spēkā jau vairāk nekā mēnesi. Liela daļa uzņēmēju turpina ieviest visus nepieciešamos organizatoriskos pasākumus, meklējot finansiāli izdevīgākos risinājumus, lai ieviestu visas regulas prasības. Regula citstarp uzliek datu pārzinim pienākumu īstenot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, taču nepiedāvā tiem detalizētu aprakstu, tāpēc praksē uzņēmēji saskaras ar būtiski atšķirīgām prasībām, kas vienam ir pieņemamas, bet citam – nesamērīgas, dārgas un liekas. Kā pārliecināties, vai ieviestie drošības pasākumi ir pietiekami un vai sadarbības partneru izvirzītās prasības ir tiešām nepieciešamas? Lasīt vairāk..

Ilgstošā periodā veiktu darījumu deklarēšana (2/28/18) (0)

10.07.2018

Prakse

Tuvojas brīdis, kad saskaņā ar PVN likumu būtu jādeklarē ilgstošie iekšzemes darījumi, kas veikti pēdējo sešu mēnešu laikā. PVN taksācijas perioda deklarācijā būtu jāuzrāda kalendāra gada ietvaros ilgstošā periodā veiktās preču piegādes vai sniegtie pakalpojumi, par kuriem saskaņā ar savstarpējo vienošanos gada pirmo mēnešu laikā nav izrakstīti nodokļa rēķini un nav veikti maksājumi. Deklarēšanas brīdis ir saistošs arī tad, ja nav pienākuma izrakstīt nodokļa rēķinu (piemēram, par atbrīvotiem finanšu pakalpojumiem). Lasīt vairāk..

Mikrouzņēmumu nodokļa likuma izmaiņas (3/28/18) (0)

10.07.2018

Prakse

Šajā rakstā atgādinām par mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) regulējuma izmaiņām, kuras piemēro jau šogad, kā arī par tām, ko piemēros ar 2019. gada 1. janvāri. Lasīt vairāk..

Vienas pieturas minishēma – grāmatvedība un PVN deklarācijas (2/27/18) (0)

03.07.2018

Prakse

Iepriekšējās nedēļas rakstā informējām par MOSS režīma būtību, administratīvajiem atvieglojumiem un reģistrācijas kārtību. Šajā rakstā – par grāmatvedības, datu glabāšanas, PVN rēķinu izrakstīšanas un PVN deklarāciju iesniegšanas prasībām uzņēmumiem, kas reģistrējušies MOSS režīmam. Lasīt vairāk..

VID uzziņa par ēkas remonta un telpu labiekārtošanas izdevumiem (3/27/18) (0)

03.07.2018

Prakse

Šā gada 9. maijā VID savā mājaslapā ir publicējis uzziņu par nodokļu piemērošanu uzņēmuma izdevumiem par ēkas remontu un telpu labiekārtošanu, nomājot nekustamo īpašumu (NĪ) no uzņēmuma īpašnieka. Šajā rakstā – par uzziņā pausto viedokli, kā arī par nodokļu piemērošanas niansēm, kas uzziņā nav ietvertas, taču būtu jāņem vērā. Lasīt vairāk..

 
Kontaktinformācija
Ņina Podvinska
mindlink@lv.pwc.com
Tel: 6709 4400
© 2018 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 06.02.2017