Jaunākās Īsziņas

Lasīt angliski

 

Īsziņas ir jaunākā informācija par tikko pieņemtajām vai plānotajām izmaiņām nodokļu un uzņēmējdarbības likumdošanā. Īsziņas ietaupa Jūsu laiku, pievēršot uzmanību tikai svarīgākajām izmaiņām, kas var ietekmēt Jūsu uzņēmumu.

Vienkāršos transfertcenu piemērošanu zemas pievienotās vērtības pakalpojumiem (1/46/18) (0)

13.11.2018

Projekts

Šā gada 25. oktobrī Saeima trešajā lasījumā ir pieņēmusi likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1. un 15.2 panta grozījumu projektu, kas paredz jaunu transfertcenu (TC) regulējumu. Šajā rakstā – par VID priekšlikumu pārņemt labāko praksi nodokļa maksātāju darbības atvieglošanai TC jomā, vienkāršojot TC noteikšanu zemas pievienotās vērtības pakalpojumiem grupas ietvaros. Lasīt vairāk..

PVN piemērošana nomaksas pirkumam (2/46/18) (0)

13.11.2018

Prakse

Šajā rakstā varat uzzināt, vai Eiropas Savienības Tiesa (EST) piekrīt sava ģenerāladvokāta iepriekš paustajam viedoklim, ka nomaksas pirkums ir vienots salikts darījums ar vienotu PVN piemērošanas režīmu, vai arī EST atzīst, ka nomaksas pirkumu tomēr veido divi patstāvīgi darījumi, un vai nodokļa maksātājam rodas tiesības atskaitīt priekšnodokli par vispārīgām administrācijas izmaksām, ja to vērtība ir iekļauta tikai neapliekamo darījumu vērtībā. Lasīt vairāk..

IIN par pensiju no privāta pensiju fonda (3/46/18) (0)

13.11.2018

Prakse

Īsziņās esam rakstījuši par niansēm iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) piemērošanā ārvalstu un Latvijas valsts pensijām. Šajā rakstā – par to, kas jāņem vērā, piemērojot IIN ienākumam, kas gūts no iemaksām privātos pensiju fondos (PPF). Lasīt vairāk..

Grozīs PVN likuma normas par neatkarīgu personu grupu (2/45/18) (0)

06.11.2018

Projekts

Iestājoties ES, Latvijai kļuva saistošas ES tiesības, kuras veido ne tikai normatīvie akti, bet arī Eiropas Savienības Tiesas (EST) nolēmumos ietvertā judikatūra. EST nolēmumos ir rodami vispārējie tiesību principi un atbilstošo tiesību normu saturs. Atbilstošā ES tiesību norma kopā ar EST normas interpretāciju veido vienotu veselumu, un Latvijas tiesību normas nedrīkst būt pretrunā EST judikatūrai. EST lēmumi ir saistoši tiesu varai, izpildvarai un likumdevēja varai, tomēr tie nepadara nacionālo normu par spēkā neesošu un to neatceļ. Ja norma nacionālajā likumā ir ieviesta neprecīzi, tad jāveic atbilstoši grozījumi. Šajā rakstā – sīkāk par paredzamajām izmaiņām PVN piemērošanā neatkarīgām personu grupām saistībā ar EST spriedumiem. Lasīt vairāk..

Ar IIN neapliekamie limiti ārvalsts komersanta izmaksātām komandējumu kompensācijām – VID uzziņa (3/45/18) (0)

06.11.2018

Prakse

Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir publicējis uzziņu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) piemērošanu ārvalsts uzņēmuma kompensētiem komandējuma izdevumiem darbiniekiem, kuri dodas īslaicīgos komandējumos uz Latviju. Šī uzziņa novērš darba devēju neskaidrības par limitiem, kuru ietvaros komandējuma izdevumu kompensācijas neveido ar IIN apliekamo objektu Latvijā. Šajā rakstā – par uzziņā pausto un IIN likuma normu piemērošanu. Lasīt vairāk..

 
Kontaktinformācija
Ņina Podvinska
mindlink@lv.pwc.com
Tel: 6709 4400
© 2018 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 06.02.2017