Jaunākās Īsziņas

Lasīt angliski

 

Īsziņas ir jaunākā informācija par tikko pieņemtajām vai plānotajām izmaiņām nodokļu un uzņēmējdarbības likumdošanā. Īsziņas ietaupa Jūsu laiku, pievēršot uzmanību tikai svarīgākajām izmaiņām, kas var ietekmēt Jūsu uzņēmumu.

Prēmija un citas izmaksas darbiniekam pēc darba attiecību izbeigšanas (2/25/17) (0)

22.06.2017

Prakse

Izbeidzot darba attiecības ar darbinieku, ne vienmēr ir iespējams norēķināties par visiem ienākumiem, kas bijušajam darbiniekam pienāktos. Viens no biežākajiem gadījumiem ir prēmijas izmaksa. Šajā rakstā – par to, kā darba devējam šādas izmaksas jādeklarē VID. Lasīt vairāk..

Mainīs rezidences apliecību saņemšanas kārtību (3/25/17) (0)

22.06.2017

Projekts

Ir izstrādāti grozījumi MK noteikumos Nr. 178, kas nosaka nodokļu konvencijās noteikto atvieglojumu piemērošanas kārtību. Ar grozījumiem plānots noteikt kārtību, kādā būs jāapstiprina citas valsts nodokļu iestādes izdota rezidences apliecība, kas būs derīga piecus gadus, kā arī noteikt atvieglotu kārtību darījumiem zem EUR 5 000. Šajā rakstā – plašāk par gaidāmajām izmaiņām. Lasīt vairāk..

Lielbritānijas tiesa apstiprina nodokļu administrācijas PVN atmaksas atteikumu saskaņā ar Trīspadsmito PVN direktīvu (1/24/17) (0)

13.06.2017

Prakse

Šā gada 20. aprīlī pirmās instances tiesa (nodokļu palāta) ir publicējusi lēmumu lietā JDI International Leasing Ltd pret Lielbritānijas nodokļu administrāciju. Šīs lietas pamatā bija uzņēmuma vēlme atgūt Lielbritānijas PVN, kas samaksāts par specializēto iekārtu iegādi izmantošanai Lielbritānijas teritorijā esošās naftas atradnēs. JDI International Leasing Ltd (“JDI”) ir Kaimanu salās reģistrēts uzņēmums, kam Lielbritānijā nav izveidota pastāvīgā iestāde PVN vajadzībām. JDI vēlējās atgūt PVN saskaņā ar Trīspadsmito PVN direktīvu (Padomes direktīvu 86/560/EEK) un iesniedza atmaksas pieprasījumu saskaņā ar PVN likumu. Lielbritānijas nodokļu administrācija šo pieprasījumu noraidīja, pamatojoties uz to, ka JDI neizmantoja iekārtas saimnieciskas darbības veikšanai. Lasīt vairāk..

Bezdarbnieka pabalsts pēc bērna kopšanas atvaļinājuma (2/24/17) (0)

13.06.2017

Prakse

Pēc bērna kopšanas atvaļinājuma jaunās māmiņas dažādu iemeslu dēļ nereti neturpina darba tiesiskās attiecības. Šajā rakstā – par bezdarbnieka pabalsta tiesisko regulējumu, ja to piešķir uzreiz pēc bērna kopšanas atvaļinājuma. Rakstā dalāmies arī ar praktisko pieredzi – VSAA praksi gadījumos, kad jaunā māmiņa kādu laiku ir bijusi (skaitījusies) nodarbināta. Lasīt vairāk..

VIES reģistrācija nav būtiska ES darījumu atbrīvošanai no PVN(3/24/17) (0)

13.06.2017

Prakse

Šajā rakstā aplūkosim šā gada 9. februārī pieņemto Eiropas Savienības Tiesas (EST) spriedumu lietā Nr. C-21/16 (Euro Tyre)Lasīt vairāk..

 
Kontaktinformācija
Ņina Podvinska
mindlink@lv.pwc.com
Tel: 6709 4400
© 2017 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 06.02.2017