SFPS (IFRS)

Šī informācija būs noderīga uzņēmumiem, kas savus finanšu pārskatus sagatavo saskaņā ar SFPS vai kuru mātes sabiedrības pieprasa grupas ziņošanas vajadzībām sagatavot finanšu informāciju, piemērojot SFPS. 

Šajā lapā varēsiet sekot jaunumiem saistībā ar SFPS, kā arī PwC speciālistu ieteikumiem https://www.pwc.com/ifrs