SFPS (IFRS)

Šī informācija būs noderīga uzņēmumiem, kas savus finanšu pārskatus sagatavo saskaņā ar SFPS vai kuru mātes sabiedrības pieprasa grupas ziņošanas vajadzībām sagatavot finanšu informāciju, piemērojot SFPS.