Par MindLink.lv

Comments

PwC speciālistu komentāri par plānotajām un jaunākajām izmaiņām likumvidē un uzņēmējdarbībā

Taxes

Informācija par nodokļiem un to piemērošanu Latvijā un pasaulē. PwC juristu padomi un ieteikumi par uzņēmumiem aktuāliem jautājumiem.

Business trip

Noderīga informācija t.sk. par dažādu valstu nodokļu likmēm, konvencijām, beznodokļu un zemu nodokļu valstīm, komandējumu izmaksām, vīzām, ziedojumiem.

Practicalities

Praktiski padomi deklarāciju aizpildīšanā, transfertcenu piemērošanas jautājumos, digitālajos grāmatvedības risinājumos un drošības risku izvērtēšanā.

Actualities

Informācija par aktuālajiem PwC klientu mācību kursiem, jaunākajiem pētījumiem un publikācijām, kā arī iespēja piedalīties PwC organizētajās aptaujās.

Mail

Iknedēļas Īsziņas e-pastā par aktualitātēm nodokļu jomā un uzņēmējdarbībā, kā arī pieeju Īsziņu arhīvam.