Kontaktinformācija

MindLink.lv satura autori ir

PwC konsultanti, kas specializējas katrs savā darbības jomā un kuriem ir ievērojama pieredze ikdienas darbā, konsultējot dažādu nozaru uzņēmumus.

Iepazīstieties ar PwC MindLink.lv autoriem šeit

Kontaktinformācija

PricewaterhouseCoopers SIA
Marijas iela 2A
Rīga, LV-1050, Latvija
T: + 371 67094400

lv_mindlink@pwc.com
lv_pwc.riga@pwc.com
Reģ. Nr. 40003142793
PVN Nr. LV40003142793

Inga Ķempele
Projekta vadītāja
inga.kempele@pwc.com

Linda Grasmane
Projekta koordinatore
linda.grasmane@pwc.com

Anta Ošiņa
Automatizācijas projektu speciāliste
anta.osina@pwc.com