Likumi + MK noteikumi

Abonentu ērtībām piedāvājam PwC izstrādātus materiālus, kuros ikdienas ērtai lietošanai apkopoti UIN, IIN un PVN likumi ar MK noteikumiem.

Likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" ar 2010. gada 21. septembra MK noteikumiem Nr. 899. Likuma redakcija ar grozījumiem, kas ir spēkā no 01.01.2022
Skatīt šeit

"Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums" ar 2017. gada 14. novembra MK noteikumiem Nr. 677. Likuma redakcija ar grozījumiem, kas ir spēkā no 21.04.2022
Skatīt šeit

"Pievienotās vērtības nodokļa likums" ar 2013. gada 3. janvāra MK noteikumiem Nr. 17. Likuma redakcija ar grozījumiem, kas ir spēkā no 01.01.2022
Skatīt šeit