VSAOI likmes

Apkopota informācija par VSAOI iemaksu likmēm, kas stājušās spēkā no 2022. gada.