Citas iespējas
Lejupielādēt Drukāt

PwC’s Academy uzsāk reģistrāciju mācību programmas “Nodokļu pamatkurss” jaunajai sezonai 1/36/23

Inga Ķempele
PwC projektu vadītāja
Elīna Kristiņa
PwC mārketinga un komunikācijas speciāliste

Līdz ar Zinību gada sākumu atveram reģistrāciju “Nodokļu pamatkursa” 16. sezonai. Tā ir Latvijas PwC speciālistu izveidota mācību programma, kas pulcē dalībniekus ar dažādu sagatavotības līmeni, lai augsti kvalificētu un pieredzējušu lektoru vadībā apgūtu zināšanas par Latvijas nodokļu sistēmu un nodokļu pareizu piemērošanu. Programmu ir absolvējuši vairāk nekā 1100 dažādu uzņēmumu pārstāvju un fizisko personu, kas vēlējās vairot izpratni un nostiprināt zināšanas nodokļu jautājumos.

Uzņēmumu vadītāji, grāmatveži, finanšu un nodokļu speciālisti, juristi, konsultanti, personāla speciālisti un visi citi, kuri ikdienā saskaras ar likumvides jautājumiem, vēlas būt droši, ka nepalaiž garām svarīgus grozījumus, spēj savlaicīgi paredzēt iespējamos riskus un sagatavoties pārmaiņām. Tādēļ ir būtiski spēt orientēties atbilstošajos resursos, pārzināt iespējamās situācijas un izvēlēties labākos risinājumus.

Tā kā “Nodokļu pamatkursa” saturs ne tikai sniedz teorētisku zināšanu bāzi, bet balstās praktiskos piemēros un lektoru pieredzē, šajās mācībās gūtās zināšanas būs ar īpašu pievienoto vērtību gan deklarāciju aizpildīšanas praktiskajās nodarbībās, gan algu aprēķināšanas un preču piegādes vietas noteikšanas piemēros, situāciju apskatā par aizdevumiem saistītām personām, nedrošiem debitoru parādiem, autoratlīdzībām, dažādiem izņēmumiem u.c.

PwC’s Academy “Nodokļu pamatkursa” lektori ir pieredzējuši PwC speciālisti un kvalificēti jomas profesionāļi, kuri ikdienā strādā ar dažādu nozaru Latvijas un starptautiskiem uzņēmumiem, iesaistās normatīvo aktu izstrādē un apspriešanā ar valsts pārvaldes iestādēm, orientējas gan Latvijas, gan ārvalstu nodokļu sistēmās.

Lai kursa dalībniekiem būtu iespēja pārbaudīt un nostiprināt jauniegūtās zināšanas jau nodarbību laikā, piedāvāsim iespēju izpildīt pašpārbaudes testus. Pēc testiem lektori izskaidros pareizās atbildes un dalībnieki saņems pareizo atbilžu datnes.

Nodarbībās paredzēta interaktīva dalībnieku iesaiste – ekspresjautājumi, piemēru un situāciju analīze, ātrās atbildes u.c. Dalībnieki elektroniski saņems visus nepieciešamos materiālus un pēc mācību noslēguma – PwC’s Academy sertifikātu par pilnas mācību programmas vai atsevišķu moduļu noklausīšanos. Moduļu “Nodokļi fiziskās personas ienākumiem”, “Pievienotās vērtības nodoklis” un “Uzņēmumu ienākuma nodoklis” noslēgumā piedāvājam kārtot eksāmenus.

Mūsdienās ikvienam ir iespēja apgūt zināšanas sev ērtā vietā un laikā. Apzinoties, ka mūsu dalībnieki var atrasties jebkurā vietā Latvijā vai pat ārvalstīs, mācības piedāvājam tiešsaistē. Gadījumos, kad nebūs iespējas piedalīties tiešsaistes nodarbībā, nodrošināsim videoierakstu.

Mācības notiek latviešu valodā pirmdienās un trešdienās 14.00–17.30.

Līdz 13. oktobrim īpaši izdevīgs piedāvājums! Turklāt MindLink.lv gada abonentiem vēl papildu 10% atlaide no agrās vai vēlās pieteikšanās cenas.

“Nodokļu pamatkursa” dalībniekiem ir iespēja apgūt pilnu pamatkursu (12 moduļus) vai izvēlēties atsevišķus nodokļu moduļus.

Iepriekšējo gadu absolventi ir atzinīgi novērtējuši šīs mācību programmas kvalitāti un iespēju pielietot iegūtās zināšanas ikdienas darbā.

Jūsu ieguvumi, apmeklējot šo programmu:

  • zināšanas, kas ļaus justies drošiem un pārliecinātiem par dažādiem nodokļu jautājumiem;
  • labāka izpratne par Latvijas nodokļu sistēmu, juridiskajiem un grāmatvedības aspektiem;
  • praktiskas iemaņas nodokļu piemērošanā;
  • iespēja pārbaudīt savas zināšanas ar testu palīdzību;
  • PwC nodokļu speciālistu padomi un atbildes par attiecīgajām tēmām mācību laikā;
  • ērti izmantojami mācību materiāli;
  • PwC’s Academy sertifikāts;
  • iespēja kursa dalībniekiem, kuri iepriekšējos gados apguvuši atsevišķus moduļus, turpināt mācības, apgūstot atlikušos moduļus;
  • piekļuve PwC nodokļu un uzņēmējdarbības vortālam MindLink.lv mācību laikā.

Plašāka informācija un pieteikšanās

19. septembrī plkst. 11.00–12.00 aicinām uz bezmaksas vebināru "Ieskats PwC's Academy Nodokļu pamatkursa programmā", kur uzzināsiet, ko šis kurss piedāvā dalībniekiem. Pieteikties

Visām PwC’s Academy aktualitātēm aicinām sekot PwC’s Academy Facebook lapā.

Dalīties ar rakstu

Ja Jums ir kāds komentārs par šo rakstu, lūdzu, iesūtiet to šeit lv_mindlink@pwc.com

Uzdot jautājumu