6 mēnešu mācību programma "Nodokļu pamatkurss"
17. oktobris - 3. aprīlis

Vai priekšnodoklis ir atskaitāms, ja pārkāpts nozares regulējums? (1/38/18) (0)

19.09.2018

Prakse

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments ir lūdzis Eiropas Savienības Tiesai (EST) sniegt prejudiciālo nolēmumu lietā Altic SIA (“Sabiedrība”) pret VID. Šajā rakstā – par strīda būtiskajiem aspektiem. Lasīt vairāk..

Reprezentatīvie automobiļi – UIN piemērošana 2018. gadā (2/38/18) (0)

19.09.2018

Prakse

Reprezentatīvajiem automobiļiem (RA) ir jāpiemēro īpaši noteikumi arī pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) reformas. Šajā rakstā – par aspektiem, kam šogad jāpievērš īpaša uzmanība. Lasīt vairāk..

ESAO par transfertcenām finanšu darījumos (3/38/18) (0)

19.09.2018

Projekts

Viens no pēdējiem ESAO BEPS projekta trūkstošajiem posmiem ir transfertcenu piemērošanas ieteikumu izstrāde finanšu darījumiem. Lai gan ESAO bija vairākas reizes atlicis šo publikāciju, š.g. 3. jūlijā ir publicēts diskusijas projekts, kurā ir izklāstītas dažādas pieejas, kas varētu būt piemērotas aplūkotajām tēmām, nesniedzot skaidrus ieteikumus. Sabiedrības pārstāvji tiek aicināti komentēt šo projektu līdz š.g. 7. septembrim, lai ziņojuma gala versiju varētu publicēt 2019. gada aprīlī. Šajā rakstā piedāvājam īsu kopsavilkumu. Lasīt vairāk..

UIN likumā ieviesīs kontrolētu ārvalstu uzņēmumu normas (2/37/18) (0)

11.09.2018

Projekts

Latvija turpina transponēt savos tiesību aktos Nodokļu apiešanas novēršanas direktīvas Nr. 2016/1164 normas, lai sasniegtu tās nospraustos mērķus – nepieļaut nodokļa bāzes samazināšanu ES iekšējā tirgū un peļņas novirzīšanu ārpus ES. Šajā rakstā – par jaunajām normām attiecībā uz kontrolētiem ārvalstu uzņēmumiem, kuras plānots iekļaut Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likumā. Lasīt vairāk..

Jauni MK noteikumi par IIN deklarācijām un to aizpildīšanu (3/37/18) (0)

11.09.2018

Projekts

Jauno MK noteikumu normas būs piemērojamas, aizpildot jau 2018. gada ienākumu deklarāciju. Šajā rakstā – par svarīgākajām izmaiņām gada ienākumu deklarācijas (GID) aizpildīšanas kārtībā. Izmaiņas, kas skar saimnieciskās darbības veicējus, aplūkosim atsevišķā rakstā. Lasīt vairāk..

 

© 2018 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 18.09.2018