PwC Nodokļu pamatkurss tiešsaistē!
14.10.2020 - 21.04.2021

Kā pārliecināties, ka uzņēmuma darbība atbilst datu regulai? (1) (1/32/20)

04.08.2020
Atvērtais raksts
Nesen medijus pāršalca ziņas par līdz šim Latvijā lielākā soda (150 000 eiro) piemērošanu e-komercijas uzņēmumam par pārkāpumiem, kas saistīti ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību neievērošanu. Ievērojot uzņēmuma apstākļus, uz kuriem savā lēmumā norādīja Datu valsts inspekcija, šajā rakstā – par prasībām, kas jāievēro jebkuram uzņēmumam, kurš apstrādā personas datus interneta vietnēs, lai nesaņemtu regulā paredzēto sodu. Lasīt vairāk..
........................................................................................................................................................................

Grozīs rezidenta apliecības saņemšanas kārtību (2/32/20) (0)

04.08.2020

Projekts

Šā gada 9. jūlijā Valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīts projekts grozījumiem MK noteikumos Nr. 178 “Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi.” Grozījumi paredz pilnveidot nodokļu administrēšanas procesu un mazināt administratīvo slogu, veicinot informācijas apmaiņu ar VID elektroniskā veidā. Šajā rakstā – par svarīgākajām izmaiņām. Lasīt vairāk..

Kā noteikt, vai mans uzņēmums darījumā ir starpnieks, nevis principāls (1) (3/32/20) (0)

04.08.2020

Prakse

Ieņēmumu atzīšanas prakse ir viena no sarežģītākajām – īpaši tad, ja darījumā iesaistīti divi vai vairāki līdzēji. Atzīstot ieņēmumus šādos darījumos, uzņēmumam bieži rodas jautājumi. Vai visa rēķina summa ir mani ieņēmumi? Vai esmu komercaģents (starpnieks)? Šajā rakstā – par to, kādas tiesību normas piemērot, lai atbildētu uz šiem jautājumiem. Lasīt vairāk..

Rēķinu labošana par reversām piegādēm un samaksātā PVN atgūšana pēc nodokļu pārbaudes pabeigšanas (2/31/20) (0)

28.07.2020

Prakse

Šā gada 2. jūlijā Eiropas Savienības Tiesa (“EST”) pasludināja spriedumu lietā C-835/18 (SC Terracult SRL). Strīds bija par nodokļu administrācijas atteikumu ļaut PVN maksātājam labot rēķinus pēc nodokļu administrācijas veiktās nodokļu pārbaudes, kuras rezultātā bija aprēķināts valsts budžetā papildus maksājamais nodoklis, tādējādi liedzot šim PVN maksātājam tiesības uz nodokļa atmaksu. Nodokļu administrācijas lēmums bija galīgs, jo PVN maksātājs bija tam piekritis. PVN maksātājs vēlējās labot rēķinus, pamatojoties uz jauniem faktiem, kuri nodokļu administrācijas lēmuma pieņemšanas brīdī nebija zināmi, bet kuru rezultātā strīdus darījumiem tika piemērota nodokļa apgrieztā maksāšana. Lasīt vairāk..

Politiski nozīmīgas personas statusa noteikšanas nianses (2) (3/31/20) (0)

28.07.2020

Prakse

Turpinām 21.07.2020 Īsziņās aizsākto tēmu. Balstoties uz ES un Latvijas tiesību aktiem, Finanšu izlūkošanas dienests 2019. gadā izstrādāja vadlīnijas, kurās apraksta politiski nozīmīgas personas (“PNP”) identificēšanas metodes. Lasīt vairāk..

Politiski nozīmīgas personas statusa noteikšanas nianses (1) (3/30/20) (0)

21.07.2020

Prakse

Kaut arī Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (“NILLTPFN”) likums ir spēkā jau vairāk nekā desmit gadus, dažiem likuma subjektiem joprojām ir grūti noteikt “politiski nozīmīgas personas” statusu. Lasīt vairāk..

 


© 2020 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 04.08.2020