Tuvākie PwC's Academy kursi
Kā sagatavoties VID AML pārbaudei? 26. novembrī
Kā risināt juridiskus jautājumus mazumtirdzniecības nozarē? 5. decembrī
Nodokļu pamatkurss - UIN modulis 8. - 29. janvārī

Jauns regulējums cesijas darījumiem (1/47/19) (0)

20.11.2019

Projekts

Esam jau informējuši MindLink abonentus par plānotajiem UIN likuma grozījumiem. Šoreiz – par grozījumu attiecībā uz cesijas darījumiem. Lasīt vairāk..

VID skaidrojums par transfertcenu dokumentāciju akciju iegādes un atsavināšanas darījumiem (2/47/19) (0)

20.11.2019

Prakse

Latvijas transfertcenu (TC) regulējums nosaka, ka pie noteiktām kontrolēto darījumu summām nodokļu maksātājam 12 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām jāsagatavo un jāiesniedz TC dokumentācija VID. Nesen VID sniedza būtisku skaidrojumu, ka aktīvu pirkšanas un pārdošanas darījums, iegūstot līdzdalību citas sabiedrības kapitālā, ir arī tiesību iegūšana uz citas sabiedrības kapitāla daļu (akcijām, daļām, pajām), un tas uzskatāms par darījumu. Lasīt vairāk..

Iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveide un pilnveide (3/47/19) (0)

20.11.2019

Pieņemts

Šā gada 1. maijā ir stājies spēkā Trauksmes celšanas likums, kas dod ikvienam tiesības celt trauksmi publiskajā un privātajā sektorā par darba vidē novērotu sabiedrības interešu apdraudējumu. Likumā noteikts, ka trauksmi par pārkāpumiem var celt, izvēloties vienu no trauksmes celšanas mehānismiem, tostarp iekšējo trauksmes celšanas sistēmu (ITCS). Šajā rakstā ir aprakstītas prasības un ieteikumi ITCS izveidei un pilnveidei. Lasīt vairāk..

Dividenžu izmaksa 2019. gadā – kam jāpievērš uzmanība? (1/46/19) (0)

12.11.2019

Prakse

Saskaņā ar IIN likuma pārejas noteikumiem 2019. gads ir pēdējais, kurā fiziskas personas saņemtajām dividendēm no peļņas, kas radusies līdz 2017. gada 31. decembrim, var piemērot samazināto IIN likmi. Šajā rakstā – par aspektiem, kam pievērst uzmanību, ja Latvijas uzņēmums šogad izmaksā dividendes fiziskām personām. Lasīt vairāk..

Kad darījumu neatzīst par preču piegādi, bet par uzņēmuma pāreju (2/46/19) (0)

12.11.2019

Prakse

Patiesās darījuma būtības slēpšana jeb aizstāšana ar citu darījumu nolūkā gūt nodokļu priekšrocības nav neparasts gadījums, kuru nācies izšķirt tiesai. Šoreiz aplūkojamais spriedums pasludināts par labu VID, atzīstot, ka nodokļu maksātājs nepamatoti atskaitījis priekšnodokli saskaņā ar darījuma partnera noformētajiem faktūrrēķiniem par kustamas mantas iegādi, jo šie darījumi uzskatāmi par uzņēmuma pāreju, ko neapliek ar PVN. Lasīt vairāk..

 

© 2019 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 29.10.2019