Citas iespējas
Lejupielādēt Drukāt

Grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzēji: priekšrocības un trūkumi uzņēmumu finanšu pārvaldē (1) 1/34/23

Juris Boiko
PwC nodokļu pārvaldības un grāmatvedības nodaļas projektu vadītājs

Tirgos, kur uzņēmējdarbības prasības pieaug un konkurence kļūst arvien intensīvāka, uzņēmumi meklē iespējas optimizēt savus resursus un saglabāt konkurētspēju. Ārējo grāmatvežu izmantošana ir risinājums, kas sniedz daudzas priekšrocības, taču vienlaikus rada izaicinājumus un riskus. Šajā rakstā mēs plašāk aplūkosim ārējo grāmatvežu sniegtās priekšrocības un trūkumus, lai palīdzētu uzņēmumiem labāk izprast šo iespēju un pieņemt informētu lēmumu par šādu pakalpojumu izmantošanu.

Viena no galvenajām priekšrocībām, ko piedāvā grāmatvedības ārpakalpojuma izmantošana, ir izmaksu ietaupījums. Tradicionāli uzņēmumiem ir bijis jāveido un jāuztur sava grāmatvedības nodaļa, kas nereti prasa nozīmīgus finanšu un cilvēkresursus. Ārējie grāmatveži ļauj uzņēmumiem izvairīties no šiem papildu izdevumiem, jo tiem nav jāiegulda lielas summas grāmatvedības programmatūrā un apmācībās. Šāda pieeja uzlabo uzņēmuma finanšu pārvaldību un ļauj koncentrēties uz galvenajiem uzņēmējdarbības aspektiem.

Pieredze un zināšanas ir nākamā priekšrocība, ko var iegūt, sadarbojoties ar ārējiem grāmatvežiem. Augsta līmeņa profesionāļi ar padziļinātām zināšanām finanšu jomā var nodrošināt uzņēmumiem nepieciešamo drošību un uzticību finanšu plānošanā un nodokļu likumu ievērošanā. Tāpat nereti šādi pakalpojumu sniedzēji var piedāvāt arī citus uzņēmumam īslaicīgi nepieciešamos pakalpojumus, piemēram, nodokļu konsultācijas vai juridisko palīdzību, kas var būt izšķiroši dažādos uzņēmējdarbības posmos.

Tomēr jāatzīst, ka ne visi grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzēji ir vienlīdz kvalificēti. Daži mazāk atpazīstami pakalpojumu sniedzēji var piedāvāt zemākas cenas, bet viņiem var trūkt nepieciešamās pieredzes un zināšanu. Šāda situācija var novest pie tā, ka uzņēmums nesaņem pilnvērtīgu atbalstu savos finanšu pārvaldības procesos un rodas potenciāli riski un nevajadzīgas problēmas.

Uzņēmuma biznesa fokusa saglabāšana ir vēl viena būtiska grāmatvedības ārpakalpojuma priekšrocība. Administratīvā sloga samazināšana ļauj uzņēmumam vairāk pievērsties savai pamatdarbībai un konkurētspējas palielināšanai. Šī priekšrocība ir īpaši svarīga maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuriem var trūkt resursu, lai efektīvi nodarbotos ar grāmatvedību.

Pielāgotība un elastīgums ir citi aspekti, kas padara ārējos grāmatvežus pievilcīgus uzņēmumiem. Pakalpojumu sniedzēji var viegli pielāgot savus pakalpojumus atbilstoši uzņēmuma vajadzībām, ļaujot elastīgi reaģēt uz tirgus izmaiņām un uzņēmējdarbības plānu pārskatīšanu. Šī iespēja var būt svarīga, lai uzņēmumi varētu viegli pielāgoties mainīgajām situācijām biznesā un tā izaugsmei vai kritumam.

Tomēr jāatzīst, ka ārējo grāmatvežu izmantošana rada arī dažus trūkumus un riskus, kas būtu jāņem vērā. Viens no galvenajiem izaicinājumiem ir saziņas un kontroles samazināšanās. Attālums starp uzņēmumu un ārējo grāmatvedi var izraisīt aizkavētas reakcijas uz izmaiņām vai neprecizitātēm grāmatvedības procesos. Vienlaikus pastāv risks nepareizi saprast konkrētās valsts nodokļu likumvides aspektus, kas savukārt var radīt potenciālas nodokļu problēmas un negatīvas sekas. Šie faktori uzsver nepieciešamību rūpīgi izvērtēt pakalpojumu sniedzēja pieredzi un zināšanas, lai nodrošinātu pareizu finanšu pārvaldību un nodokļu tiesību aktu ievērošanu.

Sākotnējās izmaksas ir vēl viens jautājums, kas jāņem vērā. Jaunam ārpakalpojuma grāmatvedim var būt nepieciešams laiks, lai iepazītos ar uzņēmuma specifiku un procesiem, kas var izraisīt sākotnējas papildu izmaksas un ierobežotu efektivitāti pirmajos sadarbības mēnešos, taču līdzīgs laika un līdzekļu ieguldījums ir vērojams arī gadījumos, kad nomainās pašu darbinieks.

Konfidencialitātes risks ir svarīgs aspekts, kas saistīts ar finanšu datu nodošanu ārpakalpojuma sniedzējiem. Datu drošības pasākumi un līgumu nosacījumi jāņem vērā, lai novērstu datu aizsardzības un konfidencialitātes problēmas.

Turklāt, izvēloties grāmatvedības ārpakalpojumu, uzņēmums var kļūt pārāk atkarīgs no viena pakalpojumu sniedzēja. Tas var radīt problēmas, ja pakalpojumu sniedzējs izlemj pārtraukt sadarbību vai piedzīvo savas problēmas, kas var ietekmēt uzņēmuma finanšu pārvaldības stabilitāti.

Tātad ārējie grāmatveži var piedāvāt būtiskas priekšrocības uzņēmumu finanšu pārvaldē, taču jāpievērš uzmanība ārējā grāmatveža izvēlei un izmantošanai. Katrs uzņēmums ir unikāls, tāpēc ir svarīgi ņemt vērā savas vajadzības un resursus. Ar pareizu izvērtēšanu un sadarbības vadību, ārējie grāmatveži var kļūt par vērtīgu resursu uzņēmuma finanšu pārvaldē un veicināt tā konkurētspēju.

Ja jūsu uzņēmums meklē kvalificētus grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzējus, varam jums palīdzēt izvērtēt pakalpojumu spektru, piemeklēt labāko darbības modeli un ieteikt, kā kombinēt savus resursus ar pakalpojuma sniedzēju aktivitātēm. Mūsu mērķis ir nodrošināt jums augstas kvalitātes grāmatvedības pakalpojumus un finanšu konsultācijas, kas veicinās jūsu uzņēmuma veiksmīgu attīstību un konkurētspēju.

Dalīties ar rakstu

Ja Jums ir kāds komentārs par šo rakstu, lūdzu, iesūtiet to šeit lv_mindlink@pwc.com

Uzdot jautājumu