Kā izmantot tehnoloģijas savā labā un no kā atteikties?

14. martā "Nodokļu piemērošanas skaidrojumi darbinieku kustībai: komandējumi, darba braucieni, nosūtījums, personāla noma"

Breksita sekas muitas jomā (1/8/19) (0)

19.02.2019

Prakse

Sarunas par Breksita noteikumiem sākās 2017. gada 19. jūnijā – neilgi pēc Lielbritānijas vispārējām vēlēšanām. Preču tirdzniecība ar Lielbritāniju būs atkarīga no tā, vai par Breksitu tiks noslēgta vienošanās. Šajā rakstā – par būtiskajām izmaiņām, kas var ietekmēt uzņēmumus tirdzniecībā ar Lielbritāniju. Lasīt vairāk..

Pasūtītāja tiesības pārsūdzēt Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu (2/8/19) (0)

19.02.2019

Prakse

Pabeidzot publisko iepirkumu, pasūtītājs pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu uzvarētājam. Šo lēmumu citi pretendenti ir tiesīgi apstrīdēt Iepirkumu uzraudzības birojam (IUB). Ja IUB komisija secina, ka pasūtītājs pieļāvis būtiskus pārkāpumus, tā aizliedz pasūtītājam slēgt iepirkuma līgumu. Vai pasūtītājs var nepiekrist komisijas secinājumiem un pārsūdzēt tās lēmumu tiesā? Lasīt vairāk..

Vai jāmaksā IIN par dividendēm no Kipras uzņēmuma? (3/8/19) (0)

19.02.2019

Prakse

Šā gada 4. janvārī VID ir sniedzis uzziņu par likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” piemērošanu dividendēm, kuras fiziska persona (FP) – Latvijas nodokļu rezidents – saņem no Kiprā reģistrēta meitas uzņēmuma CyCo. Šajā uzziņā VID atbild uz jautājumu, kurš nebija skaidri izsecināms no spēkā esošā tiesiskā regulējuma un pieejamās tiesību normu interpretācijas. Lasīt vairāk..

Labprātīgajās transfertcenu risku pārbaudēs aplūkotie jautājumi (2) (1/7/19) (0)

12.02.2019

Prakse

Iepriekšējā nedēļā publicētā raksta nobeigums. Lasīt vairāk..

UIN deklarāciju labošana (2/7/19) (0)

12.02.2019

Prakse

UIN deklarācijas par 2018. gada pārskata periodu atbilstoši UIN likumam ir jau iesniegtas VID. Taču praksē var rasties situācijas, kurās nepieciešams veikt labojumus jau iesniegtajās deklarācijās vai arī iesniegt vēl neiesniegtu deklarāciju. Šajā rakstā – par noteikumiem, kas jāņem vērā, labojot UIN deklarāciju. Lasīt vairāk..

 

© 2019 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 12.02.2019