Sākusies uzņemšana mācību programmā “Nodokļu pamatkurss” (1/29/17)

18.07.2017
Atvērtais raksts
Oktobrī apritēs desmit gadi, kopš PwC’s Academy piedāvā iegūt zināšanas par Latvijas nodokļiem unikālā mācību programmā “Nodokļu pamatkurss.” Šajā kursā ikviens interesents var iegūt gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas par Latvijas nodokļu tiesisko regulējumu. “Nodokļu pamatkurss” ir paredzēts un noderēs gan uzņēmumu vadošajiem darbiniekiem (piemēram, finanšu direktoriem), gan grāmatvežiem, finansistiem, juristiem, ekonomistiem un iekšējiem auditoriem, kā arī studentiem. Lasīt vairāk..
.......................................................................................................................................................................

Nodokļu reforma – jaunumi saistībā ar algas nodokļiem (2/29/17) (0)

18.07.2017

Projekts

Valdība beidzot ir apstiprinājusi apjomīgos grozījumus likumos “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un “Par valsts sociālo apdrošināšanu,” kurus tā iesniedza Saeimā šā gada 13. jūlijā. Šajā rakstā – par grozījumiem minētajos likumos. Lasīt vairāk..

Tapis Likumprojekts par Daudzpusējo konvenciju BEPS ietvaros (1/2) (3/29/17) (0)

18.07.2017

Projekts

ESAO izstrādātā daudzpusējā konvencija BEPS pasākumu ieviešanai attiecībā uz nodokļu konvencijām (turpmāk – Konvencija) tika apstiprināta 2016. gada 24. novembrī. Šā gada 7. jūnijā to parakstīja 69 valstis (tostarp Latvija un Lietuva), bet astoņas valstis pauda nodomu to parakstīt (tostarp Igaunija). Latvija ar Konvenciju ir izvēlējusies piemērot tikai un vienīgi normas, kas paredz ieviest BEPS pasākumu plāna minimālo standartu, pēc iespējas nodrošinot, ka jaunās normas papildinās esošo ietverto nodokļu līgumu normu piemērošanu vai arī tiks piemērotas jaunas normas, kas negroza ietverto nodokļu līgumu normas. Lasīt vairāk..

Nodokļu reforma 2018 – PVN likuma grozījumi (1/28/17) (0)

11.07.2017

Projekts

Nodokļu reformas 2018 ietvaros ir tapis arī PVN likuma grozījumu projekts, kas ir iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā. Šajā rakstā – par gaidāmajām PVN piemērošanas izmaiņām. Lasīt vairāk..

Risku analīze (4/6) – risku uzņemšanās atbilstoši līguma noteikumiem un to funkcionālā analīze (2/28/17) (0)

11.07.2017

Prakse

Šajā rakstā skaidrosim risku analīzes 4. soli saskaņā ar ESAO BEPS komentāriem, proti, kā noteikt, vai faktiskā risku uzņemšanās darījumā atbilst risku analīzes 1.–3. solī izdarītajiem secinājumiem. Lasīt vairāk..

SAF-T izmantošanas pieredze (3/28/17) (0)

11.07.2017

Prakse

Nodokļu datu apkopošanā arvien vairāk tiek izmantotas tehnoloģijas, jo tās ļauj apstrādāt lielāku datu apjomu īsākā laikā, centralizēt datu apstrādes funkciju, uzlabot izejas datu kvalitāti un sagatavot dažāda veida pārskatus. Tehnoloģiju izmantošana datu apstrādē paver plašākas iespējas analizēt datus, kā arī identificēt un kontrolēt riskus, jo nodokļu administrācijas saņem datus strukturētā veidā. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) ir izstrādājusi vadlīnijas, kurās ir iekļautas prasības elektroniskā veidā iesniedzamai informācijai (angļu val. Standard Audit File for Tax jeb SAF-T). Valstis var iestrādāt ESAO vadlīnijām atbilstošas prasības savos nacionālajos tiesību aktos, lai veicinātu datu apmaiņu starp nodokļu maksātājiem un nodokļu administrācijām. Ir valstis, kas izmanto SAF-T jau vairākus gadus, bet citās valstīs šīs prasības ir ieviestas salīdzinoši nesen. Šajā rakstā – par PwC pieredzi SAF-T ieviešanā un praktiskā pielietošanā. Lasīt vairāk..

 

© 2017 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 18.07.2017