Saskaņā ar Pasaules bankas un PwC pētījumu
Latvijas nodokļu saistību slogs uzņēmējiem – 13. vietā pasaulē


24. janvāris - 14. februāris, PwC's Academy kurss IIN un VSAOI

Vadītāja izaicinājumi, analizējot liela apjoma datus (1/3/18)

16.01.2018
Atvērtais raksts
Ar “liela apjoma datiem” (angl. big data) parasti saprot nevis lielu ierakstu skaitu vai lielu megabaitu apjomu (kas gan bieži nāk līdzi komplektā), bet gan to, kādā veidā notiek datu apstrāde un analīze. Šajā rakstā – par būtiskām atšķirībām un vadītāja izaicinājumiem. Lasīt vairāk..
...................................................................................................................................................................

Eiropas Komisija iebilst pret Latvijas pieprasījumu piemērot PVN apgrieztās maksāšanas kārtību (2/3/18) (0)

16.01.2018

Prakse

Latvija saskaņā ar 2006. gada 28. novembra Padomes Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 395. pantu pieprasīja, lai Padome pēc Komisijas priekšlikuma atļauj Latvijai, atkāpjoties no direktīvas 193. panta, piemērot PVN apgrieztās maksāšanas kārtību (reversu) plaša patēriņa elektronikas preču un mājsaimniecības elektroierīču piegādēm iekšzemē. Šā gada 12. janvārī Komisija ir atteikusi Latvijai piemērot šādu atkāpi. Lasīt vairāk..

PVN piemērošana būvizstrādājumu piegādei (3/3/18) (0)

16.01.2018

Prakse

2018. gads ir sācies ar būtiskām izmaiņām PVN piemērošanā. PVN likuma 142. panta jaunajā redakcijā ir paplašināta PVN apgrieztās maksāšanas kārtība (reverss) būvniecības pakalpojumiem, iekļaujot arī būvizstrādājumu piegādi. Šajā rakstā skaidrosim, kā uzņēmējiem noteikt, vai piegādātā prece atbilst būvizstrādājuma definīcijai, lai korekti piemērotu jaunās PVN normas. Lasīt vairāk..

Svarīgākās izmaiņas PVN jomā 2018. gadā (1/2/18) (0)

09.01.2018

Pieņemts

Nodokļu reformas plāna īstenošanas ietvaros 2017. gadā tika apstiprināti vairāki jauni likumprojekti, kas ieviesīs būtiskas izmaiņas Latvijas nodokļu sistēmā, kā arī nozīmīgi grozījumi esošajā tiesiskajā regulējumā. Šajā rakstā – par svarīgākajiem grozījumiem PVN likumā 2018. gadā. Lasīt vairāk..

Plānotā administratīvo sodu noteikšanas kārtība datu aizsardzības jomā (2/2/18) (0)

09.01.2018

Pieņemts

Kontekstā ar plānoto Vispārīgās datu aizsardzības regulas 2016/679 (“Regula”) piemērošanu no 2018. gada maija aktuāls ir kļuvis jautājums par lielajiem sodiem. Regula nosaka ievērojami lielākus maksimālā soda apmērus, turklāt tajā ir definēti konkrēti kritēriji, kurus uzraugošajām iestādēm būs jāņem vērā, lemjot par administratīvā soda piemērošanu vai tā apmēru. Šajā rakstā aplūkojam vairākus Regulā noteiktos kritērijus, kā arī 29. panta darba grupas vadlīnijas par administratīvo sodu piemērošanu. Kritērijus administratīvo sodu piemērošanā ir svarīgi ņemt vērā, gan izvērtējot uzņēmuma riskus datu aizsardzības jomā, gan lemjot par ieviešamajiem datu aizsardzības pasākumiem. Lasīt vairāk..

Tīmekļa vietne jāreģistrē kā struktūrvienība (3/2/18) (0)

09.01.2018

Prakse

VID ir sagatavojis informatīvo materiālu par tīmekļa vietnes kā struktūrvienības reģistrēšanu tiem saimnieciskās darbības veicējiem, kas veic saimniecisko darbību internetā. Šajā rakstā – par galvenajiem aspektiem reģistrēšanas procesā. Lasīt vairāk..

 

© 2017 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 18.01.2018