Nodokļa bāzes samazināšana

Piedāvājam apkopojumu par ar saimniecisko darbību nesaistītiem izdevumiem, uzkrājumiem nedrošiem parādiem un citu noderīgu informāciju.