Uzņēmumu grupa un transfertcenas

Detalizēta informācija par obligāto transfertcenu dokumentāciju un iesniegšanas prasībām, kā arī informācija par procentu atskaitīšanas ierobešojumiem un kontrolētiem ārvalstu uzņēmumiem.