Citas iespējas
Lejupielādēt Drukāt

Finanšu datu iesniegšana asociācijām un ar to saistītie riski 3/43/21

Līdz ar pieaugošu asociāciju lomu sabiedrībā un atsevišķās nozarēs aktuāli kļūst jautājumi par asociāciju darbībā un savstarpējā komunikācijā izmantotajiem datiem, kas nereti tiek iegūti no to biedriem. Nevajadzētu aizmirst, ka arī asociācija ir Konkurences likuma subjekts un ka uz asociācijām un to biedriem – tāpat kā uz jebkuru tirgus dalībnieku – attiecas šī likuma prasības, kuras iekļauj arī ierobežojumus komerciāli sensitīvas informācijas nodošanai, apkopošanai un pieejamībai asociāciju biedriem. Kādi noteikumi jāņem vērā biedriem, iesniedzot finanšu datus savai asociācijai? 

Dalīties ar rakstu

Ja Jums ir kāds komentārs par šo rakstu, lūdzu, iesūtiet to šeit lv_mindlink@pwc.com

Uzdot jautājumu