Ieturējuma nodokļi

Uz nodokļa ieturējumu attiecas šādi maksājumi nerezidentiem un atsevišķos gadījumos saskaņā ar Latvijas transfertcenu noteikumiem saistītajiem Latvijas uzņēmumiem, kas izmanto UIN atvieglojumus.