Filiāles ienākumi

Parasti filiālēm un uzņēmumiem rezidentiem tiek uzlikti vienādi nodokļi (t. i., uzņēmumu peļņas aplikšana ar nodokļiem tiek atlikta līdz peļņas sadalei). Tāpat kā uzņēmumos, arī PP ar nodokli apliekamā bāze ir ar nodokli apliekamo posteņu summa, kas sastāv no peļņas sadales un paredzamās sadalāmās peļņas. Tomēr PP nodokļa bāzi veido ne tikai ar nodokli apliekamie posteņi, kas radušies tieši ar PP starpniecību, bet arī visi ar nodokli apliekamie posteņi, kurus nerezidents piešķir PP. Tā kā tehniski filiāles un PP nevar maksāt dividendes, nav iespējams noteikt, kas veido PP vai filiāles ar nodokli apliekamo bāzi.