Ienākumu noteikšana

Piedāvājam apkopotu informāciju par dažādu veidu ienākumiem, tai skaitā nodarbinātības ienākumiem, kompensācijām par pašu kapitālu, ienākumiem no uzņēmējdarbības, kapitāla pieaugumu, ienākumiem no dividendēm un procentiem un ieņēmumiem no būtiskas līdzdalības kontrolētos ārvalstu uzņēmumos.