Citas iespējas
Lejupielādēt Drukāt

DAC7: ziņošanas pienākums digitālajām platformām 2/27/21

Juris Boiko
PwC nodokļu nodaļas vecākais konsultants
Kristīne Skrastiņa
PwC nodokļu nodaļas vecākā konsultante

Šā gada 22. martā ES Padome pieņēma Direktīvu (ES) 2021/514 (DAC7), kas groza Direktīvu 2011/16/ES par administratīvo sadarbību nodokļu jomā, paplašinot ES noteikumus par nodokļu pārredzamību un attiecinot ziņošanas pienākumus arī uz digitālajām platformām un platformu operatoriem. Ar 2023. gadu digitālajām platformām un platformu operatoriem tiek noteikts pienākums sniegt informāciju par digitālās platformas izmantojošo pārdevēju ienākumiem. Šie noteikumi ievieš ziņošanas pienākumu digitālajām platformām, kuras atrodas gan ES, gan ārpus tās.

DAC7 ziņošanas pienākums

DAC7 priekšlikuma mērķis ir paplašināt ES noteikumus par nodokļu pārredzamību, attiecinot tos arī uz digitālajām platformām. Jaunie noteikumi paredz dalībvalstu automātisku apmaiņu ar informāciju par ienākumiem, ko pārdevēji guvuši, izmantojot digitālās platformas. Tas ļaus valstu nodokļu administrācijām identificēt situācijas, kurās būtu jāmaksā nodoklis. Turklāt standartizētu ziņošanas prasību ieviešana samazinās administratīvo slogu platformām, kurām līdz šim jāievēro dažādas valsts līmeņa ziņošanas prasības.

DAC7 ziņošanas pienākums digitālajām platformām un platformu operatoriem ir izstrādāts, ņemot vērā ESAO paraugnoteikumus platformu operatoriem attiecībā uz ziņošanu par pārdevējiem dalīšanās un gadījumdarbu ekonomikā.

Ziņošanas pienākums būs digitālajām platformām un platformu operatoriem, kuri darbojas gan ES teritorijā, gan ārpus tās. Lai nodrošinātu ziņošanas noteikumu efektivitāti un samazinātu digitālo platformu administratīvo slogu, ziņošanas pienākums būs attiecināms gan uz pārrobežu, gan iekšzemes darījumiem.

DAC7 ziņošanas pienākums aptvers šādas darbības jomas:

a) nekustamā īpašuma iznomāšana, ieskaitot dzīvojamo un komerciālo nekustamo īpašumu, kā arī jebkura cita veida nekustamo īpašumu un autostāvvietas;

b) individuālie pakalpojumi;

c) preču pārdošana;

d) jebkāda transporta veida iznomāšana.

No ziņošanas pienākuma būs atbrīvotas tādas digitālās platformas, kuras tikai un vienīgi apstrādā maksājumus, uzskaita vai reklamē preces/pakalpojumus un novirza/pārsūta lietotājus. Tāpat no ziņošanas pienākuma būs atbrīvoti platformu operatori par vienreizējiem preču pārdevējiem (pārdošanas darījumu skaits mazāks par 30, bet gada atlīdzība nepārsniedz 2000 eiro), kā arī par tādu uzņēmumu nomas līgumiem, piemēram, viesnīcu ķēdes vai ceļojumu rīkotāji, kuri, izmantojot platformu, ir nodrošinājuši vairāk nekā 2000 nomas līgumus taksācijas periodā.

Dalībvalstīm jāievieš DAC7 savos nacionālajos tiesību aktos līdz 2022. gada 31. decembrim un jāpiemēro no 2023. gada 1. janvāra. Digitālo platformu un platformu operatoriem būs jāiesniedz pirmais ziņojums dalībvalstīm par 2023. gadu līdz 2024. gada 31. janvārim.

Lai gan 2023. gads vēl ir tālu, digitālajām platformām un platformu operatoriem jau tagad būtu jāsāk apsvērt iespējamo DAC7 ietekmi uz platformu darbību un iesniedzamo informāciju, pārbaudot savas sistēmas, procesus, līgumiskās attiecības, datu aizsardzības, datu uzglabāšanas u.c. būtiskas prasības.
 

Dalīties ar rakstu

Ja Jums ir kāds komentārs par šo rakstu, lūdzu, iesūtiet to šeit lv_mindlink@pwc.com

Uzdot jautājumu