Citas iespējas
Lejupielādēt Drukāt

Būtiski grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” (1) 2/46/22

Šā gada 13. oktobrī tika pieņemti būtiski grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” (AN), kas stāsies spēkā 2023. gada 13. februārī. Grozījumi galvenokārt veikti, lai pārņemtu Padomes 2019. gada 19. decembra Direktīvu (ES) 2020/262, ar ko nosaka akcīzes nodokļa piemērošanas vispārīgo režīmu (pārstrādāta redakcija) (“jaunā direktīva”), kura aizstās Padomes 2008. gada 16. decembra Direktīvu 2008/118/EK par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārīgo režīmu, ar ko atceļ Direktīvu 92/112/EEK (“vecā direktīva”). Papildu grozījumi veikti saistībā ar Eiropas Savienības Tiesas 2022. gada 13. janvārī pasludināto spriedumu Mono SIA lietā pret VID. Tiesa norādīja, ka nav pieļaujams, ka diplomātiskajam un konsulārajam dienestam iespēju izmantot atbrīvojumu no AN pakārto nosacījumam, ka atlīdzība par precēm veicama bezskaidras naudas norēķinu veidā. Šajā rakstā apkopoti svarīgākie AN likuma grozījumi.

Dalīties ar rakstu

Ja Jums ir kāds komentārs par šo rakstu, lūdzu, iesūtiet to šeit lv_mindlink@pwc.com

Uzdot jautājumu