Citas iespējas
Lejupielādēt Drukāt

Būs pieejams valsts atbalsts tūrisma un eksportējošiem uzņēmumiem 1/30/20

Ilze Rauza
PwC nodokļu nodaļas direktore
Matīss Auziņš
PwC nodokļu nodaļas projektu vadītājs

Ņemot vērā Covid-19 ietekmi uz daudzu uzņēmumu darbību, šā gada 14. jūlijā Ministru kabinets (“MK”) pieņēma noteikumus, kas paredz piešķirt 19,2 miljonu eiro atbalstu tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicējiem un 51 miljonu eiro atbalstu eksportējošiem uzņēmumiem, kuru finanšu stāvoklis būtiski pasliktinājies Covid-19 izplatības dēļ. MK noteikumi stāsies spēkā ar dienu, kad stājas spēkā Eiropas Komisijas lēmums par komercdarbības atbalsta saderību ar ES iekšējo tirgu. Atbalstu administrēs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (“LIAA”). LIAA atbalstu piešķirs pieejamā finansējuma ietvaros, ievērojot pieteikumu iesniegšanas secību. Atbalsts tiks sniegts kā grants darbinieku algu samaksas kompensēšanai.

Atbalsta piešķiršanas kārtība

Pieteikšanās termiņš ir šā gada 30. septembris. Ja atbalsts kādā daļā nebūs izlietots darba samaksas segšanai līdz šā gada 31. decembrim, tad neizmantotā daļa jāatmaksā. Atļauts pieteikties tikai vienam atbalstam par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām.

Atbalstu nepiešķir saimnieciskās darbības veicējam, ja tas 2019. gada 31. decembrī bija nonācis finanšu grūtībās (piemēram, saimnieciskās darbības veicējam ar tiesas spriedumu pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu īsteno tiesiskās aizsardzības procesu).

Atbalsts tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicējiem (“Covid-19 skarto tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicēju atbalsta piešķiršanas kārtība”)

 • Atbalsts paredzēts 30% apmērā no saimnieciskā darbības veicēja 2019. gada nomaksātām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (“VSAOI”), taču ne vairāk kā 800 000 eiro saistītai personu grupai.
 • Atbalstam var pieteikties saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst šādiem kritērijiem:
 • līdz šā gada 1. martam savu darbības veidu reģistrējuši atbilstoši NACE 2. red. klasifikācijai: 5510; 5520; 5530; 5590; 5610; 5621; 5629; 5630; 7739; 7490; 7911; 7912; 7990; 8230; 9004; 9321; 9329;
 • ieņēmumi no saimnieciskās darbības Covid-19 krīzes ietekmē vienā mēnesī laikposmā no šā gada aprīļa līdz jūnijam ir samazinājušies par 20%, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi;
 • pieteikuma iesniegšanas dienā nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda, kas kopsummā pārsniegtu 1000 eiro, izņemot nodokļu maksājumus, kam piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums.
 • Ja saimnieciskās darbības veicējs vienlaikus darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas neietilpst atbalstāmajās nozarēs, tam ir pienākums nodrošināt šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu.

Atbalsts eksportējošiem nodokļu maksātājiem (Noteikumi par atbalstu eksportējošiem nodokļu maksātājiem Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai)

 • Atbalsts paredzēts 25% apmērā no eksportējošā krīzes skartā nodokļu maksātāja 2019. gada nomaksātām VSAOI, taču ne vairāk kā 800 000 eiro saistītai personu grupai.
 • Atbalstam var pieteikties eksportējošie krīzes skartie nodokļu maksātāji, kas atbilst šādiem kritērijiem:
 • preču un pakalpojumu eksporta apjoms un preču un pakalpojumu piegādes apjoms ES teritorijā, izņemot Latvijā, 2019. gadā sasniedza vai pārsniedza 1 miljonu eiro;
 • ieņēmumi no saimnieciskās darbības Covid-19 krīzes ietekmē vienā mēnesī laikposmā no šā gada aprīļa līdz jūnijam ir samazinājušies par 20%, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi;
 • darbiniekiem izmaksātā mēneša vidējā bruto darba samaksa, par kuru ir veiktas VSAOI, 2019. gadā ir ne mazāka kā 800 eiro;
 • pieteikuma iesniegšanas dienā nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda, kas kopsummā pārsniegtu 1000 eiro, izņemot nodokļu maksājumus, kam piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums.
 • Atbalstu nepiešķir ieroču un munīcijas tirdzniecībai, tabakas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecībai, alkohola tirdzniecībai, izmitināšanai un ēdināšanai, darījumiem ar nekustamo īpašumu, tāda nekustamā īpašuma attīstīšanai, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrējams kā dzīvojamā māja vai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, citiem profesionālajiem, zinātniskajiem un tehniskajiem pakalpojumiem, administratīvo un apkalpojošo dienestu darbībai, ceļošanas un tūrisma pakalpojumiem, sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumiem, radošām, mākslinieciskām un izklaides darbībām, sporta nodarbībām, izklaides un atpūtas darbībām, azartspēlēm un derībām, finanšu un apdrošināšanas darbībai, zivsaimniecības un akvakultūras, lauksaimniecības nozarei.
 • Ja eksportējošais krīzes skartais nodokļu maksātājs vienlaikus darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas neietilpst atbalstāmajās nozarēs, tam ir pienākums nodrošināt šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu.

Dalīties ar rakstu

Ja Jums ir kāds komentārs par šo rakstu, lūdzu, iesūtiet to šeit lv_mindlink@pwc.com

Uzdot jautājumu