Citas iespējas
Lejupielādēt Drukāt

Brexit: PVN atmaksas pieprasījums par 2020. gadu jāiesniedz līdz 31. martam 1/10/21

Juris Boiko
PwC nodokļu pārvaldības un grāmatvedības nodaļas projektu vadītājs
Ilze Rauza
PwC partnere un nodokļu nodaļas vadītāja

Kā zināms, Latvijas PVN maksātāji var atgūt nodokli, kas samaksāts par pirkumiem citā ES dalībvalstī saskaņā ar Padomes Direktīvu 2008/9/EK, proti, nodokli atmaksā tiem PVN maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgās valsts teritorijā, bet veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī. Tā kā Apvienotā Karaliste (“AK”) 2020. gada 31. janvārī izstājās no ES ar pārejas periodu līdz 2020. gada 31. decembrim, ES vienoto PVN atmaksas procedūru vairs nevarēs izmantot, lai atgūtu nodokli, kas samaksāts AK pēc 2021. gada 1. janvāra. Attiecībā uz 2020. gadā AK samaksāto nodokli joprojām var izmantot ES vienoto procedūru, taču tuvojas PVN atmaksas pieprasījuma iesniegšanas termiņš: 2021. gada 31. marts.

Latvijas nodokļa maksātāji var atgūt AK samaksāto PVN līdz 31. martam

Pēc AK faktiskās izstāšanās Latvijas un citu dalībvalstu PVN maksātājiem ir tiesības līdz šā gada 31. martam iesniegt uzņēmējdarbības valsts nodokļu iestādei AK samaksātā nodokļa atmaksas pieprasījumu saskaņā ar Direktīvu 2008/9/EK. Pēc 31. marta ES vienotā procedūra šim nolūkam vairs nebūs pieejama, bet Latvijas PVN maksātājiem būs tiesības pieprasīt un saņemt atmaksu no AK par 2020. gadu, izmantojot vienīgo iespējamo procedūru atbilstoši Direktīvai 86/560/EEK, kura regulē PVN atmaksu trešo valstu maksātājiem. Pieprasījums būs jāiesniedz līdz 2021. gada 30. jūnijam.

Darījumiem pēc šā gada 1. janvāra ir mainīta AK samaksātā PVN atmaksas kārtība, proti, nodoklis būs jāatprasa tieši no AK nodokļu iestādes. Ir ieviests arī jauns periods, par kuru iesniedz pieprasījumu, t.i., no 1. jūlija līdz 30. jūnijam. Pieprasījums par šo periodu būs jāiesniedz AK nodokļu iestādē līdz 31. decembrim. Tātad PVN, kas būs samaksāts AK laikposmā no šā gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam, būs jāatprasa no AK nodokļu iestādes līdz šā gada 31. decembrim.

Ziemeļīrijas īpašais statuss

Pamatojoties uz izstāšanās līguma Ziemeļīrijas protokolu, Ziemeļīrija saglabā pakļautību ES PVN likumvidei tikai attiecībā uz precēm un arī šogad tām piemēro ES vienoto PVN atmaksas procedūru.

Latvijas PVN maksātāji, kas samaksājuši nodokli par preču iegādi vai importu Ziemeļīrijā, var turpināt iesniegt atmaksas pieprasījumu saskaņā ar Direktīvu 2008/9/EK.

Turpretī Latvijas nodokļa maksātāji, kam radīsies PVN izdevumi par Ziemeļīrijā saņemtiem pakalpojumiem vai par rēķiniem, kuros ir gan preces, gan pakalpojumi, šo PVN nevarēs atgūt saskaņā ar ES procedūru, bet tikai atbilstoši Direktīvai 86/560/EEK.

Tā kā Latvijas PVN maksātājiem jāveic vairākas administratīvas darbības, lai pieprasītu AK samaksātā PVN atmaksu, iesakām rīkoties nekavējoties, lai atgūtu šo nodokli laikus un lai tas nekļūtu par izmaksām, ja pieprasījuma iesniegšanas termiņi būs nokavēti.

Dalīties ar rakstu

Ja Jums ir kāds komentārs par šo rakstu, lūdzu, iesūtiet to šeit lv_mindlink@pwc.com

Uzdot jautājumu