Citas iespējas
Lejupielādēt Drukāt

Alternatīvie juridiskie risinājumi 1/3/21

PwC Legal vecākais jurists /PwC`s Flexible Legal resources vadītājs
Ričards Freimanis

Alternatīvie juridiskie risinājumi ir efektīvs instruments, kas palīdz līdzsvarot neparedzamu darba apjoma plūsmu un kadru maiņu, saglabājot juridiskās nodaļas darba kvalitāti, vienlaikus samazinot nodaļas kopējās izmaksas un personālam saglabājot apmierinātību ar sava darba apjomu, atalgojumu un izaugsmes iespējām. Šie risinājumi nu jau vairs nav eksperimentāls vai ļoti jauns darbības modelis. Tas ir pārbaudīts un veiksmīgi darbojas visā pasaulē, tostarp Latvijā, turklāt to izmanto dažāda lieluma uzņēmumi.

Šajā rakstā aplūkosim, kā uzņēmumu un juridisko nodaļu vadītāji var izmantot alternatīvos juridiskos risinājumus, piemēram, PwC Flexible Legal Resources, lai ļautu uzņēmuma pastāvīgajam juristam vai juridiskajai komandai pievērsties darbam, kur viņu pieredze ir vairāk nepieciešama un noderīga, kā arī, lai uzzinātu kā –

  1. labāk pārvaldīt savas juridiskās nodaļas izmaksas;
  2. iegūt pareizu līdzsvaru starp šī modeļa piedāvāto elastīgumu un jūsu juridiskās nodaļas pastāvīgumu;
  3. izveidot elastīgu un efektīvu juridisko komandu, kas ir gatava dažādiem šī brīža un nākotnes satricinājumiem.

Stratēģiska pieeja alternatīvo juridisko risinājumu izmantošanai

Vispirms jāizstrādā stratēģiska pieeja alternatīvo juridisko risinājumu izmantošanai, lai nodrošinātu laika un finanšu resursu efektīvu izmantošanu.

Novērtējiet galvenās jomas (darbus), kur ārējie juridiskie eksperti var palīdzēt jūsu pastāvīgajai komandai.

Situāciju piemēri ārējo juridisko ekspertu stratēģiskai piesaistei:

 

Ārējā eksperta piesaistei īstajā laikā un pareizajam uzdevumam var būt nozīmīga loma uzņēmuma juridiskajā nodaļā, aizpildot plaisu, kas rodas esošās komandas pārslodzes gadījumā, palielinoties darba apjomam konkrētā periodā.

- palīdzība darba apjoma pieauguma gadījumā, piemēram, uzņēmumā ieviešot normatīvo aktu prasības vai uzsākot jaunu biznesa virzienu (produktu); 

- ikdienas juridisko darbu izpilde, kamēr pastāvīgā juridiskā nodaļa koncentrējas uz kādu īpašu projektu; 

- atbalsts projektiem laikposmā, kad nepieciešamas papildu darba rokas; 

- pieeja specializētām zināšanām vai pieredzei kādā konkrētā jomā vai jautājumā, kas iekšējai juridiskajai nodaļai iztrūkst.

Apsveriet ārējo juridisko ekspertu piesaisti ne tikai no izmaksu ietaupījuma skatpunkta.

Pareizi izvēlēti ārējie juridiskie eksperti sniedz vairākas priekšrocības, tostarp:

Stratēģiska ārējā eksperta izmantošana apvieno uz biznesu orientēta iekšējā jurista vai atbilstības speciālista priekšrocības ar ārējā jurista zināšanām, kas uzņēmuma vai juridiskās nodaļas vadītājiem dod spēcīgu atbalstu, lai palielinātu viņu spēju veikli un ātri risināt sava uzņēmuma vajadzības.

Iekšējā pieredze

Ārējie juridiskie eksperti bieži vien problēmu atrisināšanai piedāvā uz biznesu orientētu pieeju, balstoties uz savu iepriekš uzkrāto ilggadējo praktisko pieredzi un zināšanām, kas iegūtas, strādājot par iekšējo juristu līdzīgos nozaru uzņēmumos.

Elastīga piesaistes struktūra

Ārējie eksperti pilnībā pielāgojas jūsu uzņēmumam nepieciešamās noslodzes apmēram, kas var būt gan īstermiņa, gan ilgtermiņa, tādējādi apmierinot gan noslodzes, gan budžeta vajadzības un dodot juridisko nodaļu vadītājiem ievērojamu izvēles brīvību, lai saskaņotu mainīgo darba slodzi ar budžeta iespējām.

Integrācija iekšējā komandā

Jūs varat piekļūt tam pašam piesaistītajam ekspertam pēc vajadzības, kombinējot aktīvu darbību ar pārtraukuma periodu. Tāpat uzņēmums var veidot ilgtermiņa attiecības ar ekspertu, lai saglabātu institucionālo zināšanu bāzi par jūsu uzņēmuma darbības principiem un uzdevumu specifiku.

Ārējā juridiskā eksperta integrēšana uzņēmuma komandā

Pieņemot lēmumu piesaistīt savam uzņēmumam ārējos juridiskos ekspertus, ir svarīgi ņemt vērā paraugpraksi.

Esiet atklāti pret savu iekšējo komandu.

Savlaicīgi iepazīstiniet savu iekšējo juridisko komandu ar jūsu jaunizvēlēto pieeju darbu izpildes kārtībā, kas paredz ārējā juridiskā eksperta piesaisti konkrētu uzdevumu veikšanai.

Sāciet pamazām.

Esiet īpaši rūpīgi, izvēloties pirmo ārējo juridisko ekspertu, lai tā prasmes būtu atbilstošas, un eksperts veiksmīgi papildinātu esošo juridisko komandu. Vēlāk izmantojiet labo pieredzi un panākumus, lai turpmāk veicinātu iekšējās juridiskās komandas uzticību un spēju pielāgoties jaunajiem apstākļiem.

Attīstiet vai nostipriniet savas iekšējās juridiskās komandas vadītprasmi.

Iesaistiet iekšējo juridisko komandu ārējā juridiskā eksperta darba vadīšanas un uzraudzības procesā. Šī ir lieliska iespēja jūsu esošās komandas dalībniekiem attīstīt savas komandas vadības prasmes. Lūdziet viņiem novērtēt ārējo kandidātu sniegumu un pievienoto vērtību uzņēmumam.

Sekojiet līdzi jūsu iekšējās komandas atsauksmēm.

Iespējams, ka izvēlētais ārējais juridiskais eksperts nav piemērots jūsu komandai. Pamatotu iebildumu gadījumā nomainiet viņu un izvēlieties citu, savam uzņēmumam vai uzdevumam piemērotāku kandidātu.

Paveicamā juridiskā darba apjoma un sarežģītības pakāpes novērtēšana ir izaicinoša pat gadījumos, kad jāizlemj, vai konkrēto darbu uzticēt jūsu iekšējai juridiskajai nodaļai vai arī nodot to advokātu birojam, kam ir pieejami konkrētās jomas eksperti, kuri jums ikdienā nav nepieciešami.

Izvērtējot, vai konkrēto darbu uzticēt ārējam juridiskajam ekspertam, vienmēr izvērtējiet, vai šis darbs būtu sūtāms advokātu birojam to plašā speciālistu loka dēļ, vai arī to varētu paveikt piesaistīts jomas profesionālis, kurš specializējies konkrētajā jomā. Alternatīva šādā gadījumā būtu arī nolīgt darbinieku ilgtermiņā uz nenoteiktu laiku kā savas iekšējās juridiskās nodaļas pastāvīgu papildinājumu, bet vai tas konkrētajā brīdī ir nepieciešams?

Izvēlieties atbilstošu ārējo ekspertu un uzņēmumu, kas sniedz šo pakalpojumu.

 

Izvēlieties ekspertu ar pēc iespējas plašāku pieredzi un augstāku kvalifikāciju.

Pat nesarežģītiem uzdevumiem vēlams piesaistīt pēc iespējas pieredzējušākus ārējos juridiskos ekspertus. Eksperta papildu pieredze garantēs ātru iekļaušanos jūsu iekšējā komandā un spēju strādāt patstāvīgi.

 

Pievērsiet uzmanību ne tikai eksperta kvalifikācijai, bet arī viņa personīgajām rakstura īpašībām un profesionālajām prasmēm.

Eksperta spēja atpazīt un izprast problēmu, pieņemt lēmumu un piedāvāt pamatotus risinājumus ir būtiska prasme, kam jāpievērš pastiprināta uzmanība. Šī prasme viņam ļaus ātrāk pielāgoties jūsu biznesa vajadzībām un komandai.

Esiet atklāti komunikācijā ar uzņēmumu, kas jums nodrošina ārējos juridiskos ekspertus.

Sadarbībā sniedziet pēc iespējas detalizētāku savu vajadzību un vēlmju aprakstu, lai uzņēmums, kas jums nodrošina ārējos juridiskos ekspertus, varētu palīdzēt pēc iespējas precīzāk atlasīt ekspertu, kas iederētos jūsu uzņēmumā, un vislabāk varētu paveikt konkrētos darba uzdevumus.

Ilgtermiņa sadarbība un integrācija vienmēr atmaksājas.

 

 

Integrējiet piesaistīto ārējo ekspertu savā uzņēmumā. Nododiet viņam visu nepieciešamo informāciju konkrētā uzdevuma veikšanai, lai viņš var veikt savu darbu labi.

 

Iesaistiet ārējos ekspertus darbinieku sapulcēs un iekšējos pasākumos, lai veicinātu saliedētību ar iekšējo komandu.

 

Atrodiet veidus, kā uzticamu ārējo ekspertu piesaistīt vairākiem projektiem vai uzdevumiem, lai saglabātu iegūtās zināšanas par uzņēmumu un veidotu ilgtermiņa attiecības.

Savas iekšējās juridiskās komandas kapacitātes, pieredzes un zināšanu celšanai arvien vairāk uzņēmumu izvēlas savu nodarbinātības stratēģiju papildināt tieši ar piesaistīto ārējo juridisko ekspertu palīdzību.

Pareiza alternatīvo juridisko risinājumu izmantošana nodrošina jūsu uzņēmumam panākumus gan īstermiņā, gan ilgtermiņā.

PwC Flexible Legal Resources atlasīto ārējo ekspertu komandā ir dažādu jomu profesionāļi, kas piedāvā plašu specializācijas un pieredzes spektru. Jūs varat izvēlēties savam biznesam vai projektam atbilstošāko ārējo juridisko ekspertu vai komandu.

Stipriniet savu iekšējo juridisko komandu jau šodien!

Dalīties ar rakstu

Ja Jums ir kāds komentārs par šo rakstu, lūdzu, iesūtiet to šeit lv_mindlink@pwc.com

Uzdot jautājumu