Nodokļu rezidence

Uzņēmums tiek uzskatīts par Latvijas rezidentu, ja tas ir reģistrēts vai tam vajadzētu būt reģistrētam Latvijā.