Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

No 2021. gada 1. jūlija ir ieviests minimālais VSAOI objekts minimālās algas apmērā (FG2021 – 500 EUR).