Mikrouzņēmumu nodoklis

Mikrouzņēmumu nodokļa likums atļauj esošiem un jaundibinātiem uzņēmumiem iegūt mikrouzņēmuma statusu un reģistrēties kā MUN maksātājiem, ja izpildās noteikti kritēriji. Vispārīgā gadījumā mikrouzņēmuma statuss paredzēja iespēju maksāt MUN pamatlikmi, balstoties uz mikrouzņēmuma apgrozījumu līdz 40 000 eiro kalendāra gadā, kas sedza personāla nodokļus, biznesa riska nodevu un UIN. Ar 2021. gada 1. janvāri MUN likumvidē ir veikti apjomīgi grozījumi.