Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) ir nodoklis no ienākumiem, ko maksā fiziskās personas (Latvijas nodokļu rezidenti un nerezidenti) Latvijā.