Akcīzes nodoklis

Akcīzes nodokli piemēro noteiktām preču kategorijām, galvenokārt kā fiksētu summu par vienību.