Nodokļu rezidence

Personas, kas atbilst vienam no šiem nosacījumiem, var uzskatīt par nodokļu rezidentiem Latvijā saskaņā ar valsts tiesību aktiem: