Nodokļu piemērošana dāvinājumiem

Fizisku personu dāvinājumiem jebkurā formā piemēro IIN progresīvo likmi, ievērojot gada neapliekamo summu 1425 EUR.