Citas iespējas
Lejupielādēt Drukāt

Dzīvesvietas adreses deklarēšanas pienākums (3/49/20)

Saskaņā ar Satversmi ikvienai personai, kas likumīgi uzturas Latvijas teritorijā, ir tiesības brīvi pārvietoties un izvēlēties sev dzīvesvietu. Par dzīvesvietu ir atzīstama personas brīvi izvēlēta vieta, kas saistīta ar nekustamo īpašumu – adrese, kurā persona dzīvos un būs sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Arvien biežāk praksē nākas saskarties ar jautājumiem – kāpēc, kam un kad ir pienākums deklarēt savu dzīvesvietas adresi Latvijā. Šajā rakstā sniedzam atbildes uz šiem un citiem jautājumiem.

Dalīties ar rakstu

Ja Jums ir kāds komentārs par šo rakstu, lūdzu, iesūtiet to šeit lv_mindlink@pwc.com

Uzdot jautājumu