Par MindLink.lv

MindLink.lv ir PricewaterhouseCoopers SIA (PwC) e-konsultants finanšu, nodokļu, juridiskajos, grāmatvedības un citos uzņēmējdarbības jautājumos. 22 gada laikā tas kļuvis par uzticamu palīgu ikdienas darbā gan Latvijas, gan starptautisku uzņēmumu vadītājiem, finanšu un nodokļu speciālistiem, grāmatvežiem un juristiem, piedāvājot komentārus un skaidrojumus par saistošiem uzņēmējdarbības un nodokļu jautājumiem latviešu, angļu un krievu valodās.

Portāla satura autori ir PwC konsultanti, kas dalās praktiskajā pieredzē, kas gūta ikdienā strādājot ar dažādu nozaru uzņēmumiem. Ar MindLink.lv palīdzību izglītojam lasītājus par aktuāliem uzņēmēju jautājumiem, piedāvājam risinājumus, tādējādi palīdzot nodokļu maksātājiem efektīvi organizēt saimniecisko darbību.

Lai nodrošinātu ērtu piekļuvi jaunumiem jebkurā laikā un vietā, MindLink.lv portāls lietojams gan datora, gan mobilajā versijā.

MindLink.lv portālā pieejamā informācija daļēji ir atvērta visiem lasītājiem, bet lielākā daļa informācijas pieejama abonentiem, kuri iegādājušies noteikta līmeņa abonementu. Vairāk par abonēšanas iespējām uzziniet šeit.

Comments

PwC speciālistu komentāri par plānotajām un jaunākajām izmaiņām likumvidē un uzņēmējdarbībā

Taxes

Informācija par nodokļiem un to piemērošanu Latvijā un pasaulē. PwC juristu padomi un ieteikumi par uzņēmumiem aktuāliem jautājumiem.

Business trip

Noderīga informācija t.sk. par dažādu valstu nodokļu likmēm, konvencijām, beznodokļu un zemu nodokļu valstīm, komandējumu izmaksām, vīzām, ziedojumiem.

Practicalities

Praktiski padomi deklarāciju aizpildīšanā, transfertcenu piemērošanas jautājumos, digitālajos grāmatvedības risinājumos un drošības risku izvērtēšanā.

Actualities

Informācija par aktuālajiem PwC klientu mācību kursiem, jaunākajiem pētījumiem un publikācijām, kā arī iespēja piedalīties PwC organizētajās aptaujās.

Mail

Iknedēļas Īsziņas e-pastā par aktualitātēm nodokļu jomā un uzņēmējdarbībā, kā arī pieeju Īsziņu arhīvam.