Par autoriem

MindLink.lv satura autori ir PwC konsultanti, kas specializējas katrs savā uzņēmējdarbības konsultāciju jomā un katram ir uzkrāta ievērojama pieredze ikdienā strādājot ar dažādu nozaru uzņēmumiem.

Aija Panke
Aija Panke
PwC Legal zvērināta advokāte
Aleksandrs Afanasjevs
Aleksandrs Afanasjevs
PwC nodokļu nodaļas konsultants
Alīna Ruskova
Alīna Ruskova
PwC ESG nodokļu prakses vadītāja
Alise Zablocka
Alise Zablocka
PwC Legal zvērināta advokāte
Anda Alise Dzintare
Anda Alise Dzintare
PwC nodokļu nodaļas vecākā konsultante
Andis Vītols
Andis Vītols
PwC transfertcenu nodaļas projektu vadītājs
Artis Vizbelis
Artis Vizbelis
PwC nodokļu pārvaldības un grāmatvedības nodaļas vecākais konsultants
Artūrs Vozgiļevičs
Artūrs Vozgiļevičs
PwC transfertcenu nodaļas konsultants
Daniela Bernsone
Daniela Bernsone
PwC konsultāciju nodaļas vecākā konsultante
Dita Dzērviniece
Dita Dzērviniece
PwC Legal vecākā juriste
Edgars Riņķis
Edgars Riņķis
PwC Legal jurists
Edvarts Pauls Indārs
Edvarts Pauls Indārs
PwC Legal jurists
Elīna Kristiņa
Elīna Kristiņa
PwC mārketinga un komunikācijas speciāliste
Elvijs Logins
Elvijs Logins
PwC transfertcenu nodaļas vecākais konsultants
Elvita Gēce
Elvita Gēce
PwC Legal juriste
Gerda Lūse
Gerda Lūse
PwC nodokļu pārvaldības un grāmatvedības nodaļas vecākā konsultante
Gunita Saulīte
Gunita Saulīte
PwC risku vadības un revīzijas nodaļas vecākā konsultante
Haralds Knopkens
Haralds Knopkens
PwC nodokļu nodaļas konsultants
Ieva Grabe
Ieva Grabe
PwC kapitāla tirgus un grāmatvedības konsultāciju nodaļas vadītāja
Ilze Rauza
Ilze Rauza
PwC partnere un nodokļu nodaļas vadītāja
Inga Ķempele
Inga Ķempele
PwC projektu vadītāja
Irēna Arbidāne
Irēna Arbidāne
PwC nodokļu nodaļas direktore un personāla un organizāciju pārveides pakalpojumu vadītāja Baltijā
Irina Adeļeviča
Irina Adeļeviča
PwC transfertcenu nodaļas konsultante
Īva Šaicāne
Īva Šaicāne
PwC nodokļu nodaļas projektu vadītāja
Jana Makarova
Jana Makarova
PwC transfertcenu nodokļu nodaļas vecākā konsultante
Juris Boiko
Juris Boiko
PwC nodokļu pārvaldības un grāmatvedības nodaļas projektu vadītājs
Kalvis Gavars
Kalvis Gavars
PwC mārketinga un komunikācijas vadītājs
Karīna Daugaviete
Karīna Daugaviete
PwC Legal juriste
Karīna Tatarinceva
Karīna Tatarinceva
PwC Legal jaunākā juriste
Kaspars Mitriķis
Kaspars Mitriķis
PwC risku vadības un revīzijas nodaļas direktors
Katrīna Sproģe
Katrīna Sproģe
PwC transfertcenu nodaļas konsultante
Kristīne Skrastiņa
Kristīne Skrastiņa
PwC nodokļu nodaļas vecākā konsultante
Laura Bindule
Laura Bindule
PwC Legal juriste
Līga Dobre-Jakubone
Līga Dobre-Jakubone
PwC transfertcenu nodaļas projektu vadītāja
Līva Leimane
Līva Leimane
PwC ESG nodokļu prakses konsultante
Madara Hmeļevska
Madara Hmeļevska
PwC nodokļu nodaļas vecākā konsultante
Maija Orbidāne
Maija Orbidāne
PwC ilgtspējas pakalpojumu vadītāja
Makars Spiridonovs
Makars Spiridonovs
PwC transfertcenu nodaļas konsultants
Māris Butāns
Māris Butāns
PwC Legal vecākais vadītājs
Māris Logins
Māris Logins
PwC Legal zvērināts advokāts
Matīss Auziņš
Matīss Auziņš
PwC nodokļu nodaļas projektu vadītājs
Nataļja Puriņa
Nataļja Puriņa
PwC Legal zvērināta advokāte
Paula Sakoviča
Paula Sakoviča
PwC nodokļu pārvaldības un grāmatvedības ārpakalpojumu nodaļas speciāliste
Raimonds Dauksts
Raimonds Dauksts
PwC biznesa un darījumu konsultāciju nodaļas direktors
Ričards Freimanis
Ričards Freimanis
PwC Legal vecākais jurists /PwC`s Flexible Legal resources vadītājs
Roberts Bērziņš
Roberts Bērziņš
PwC biznesa konsultāciju nodaļas projektu vadītājs
Sanita Ansone
Sanita Ansone
PwC nodokļu pārvaldības un grāmatvedības nodaļas vecākā vadītāja
Santa Kļaviņa
Santa Kļaviņa
PwC nodokļu pārvaldības un grāmatvedības nodaļas vecākā konsultante
Santa Roberta
Santa Roberta
PwC vadības konsultāciju ilgtspējas pakalpojumu prakses vadītāja
Signe Jansone-Lapiņa
Signe Jansone-Lapiņa
PwC personāla vadītāja
Tatjana Kļimoviča
Tatjana Kļimoviča
PwC nodokļu nodaļas vecākā konsultante
Tatjana Koncevaja
Tatjana Koncevaja
PwC transfertcenu nodaļas vadītāja
Terēza Vāgentroca
Terēza Vāgentroca
PwC Legal jurista palīgs
Viktorija Lavrova
Viktorija Lavrova
PwC nodokļu nodaļas projektu vadītāja
Vita Sakne
Vita Sakne
PwC nodokļu nodaļas direktore
Zane Korņenkova
Zane Korņenkova
PwC nodokļu nodaļas vecākā konsultante
Zane Smutova
Zane Smutova
PwC transfertcenu nodaļas vecākā projektu vadītāja
Kontaktinformācija

PricewaterhouseCoopers SIA
Krišjāņa Valdemāra iela 21-21
Rīga, LV-1010, Latvija
T: + 371 67094400

lv_mindlink@pwc.com
lv_pwc.riga@pwc.com
Reģistrācijas Nr. 40003142793
PVN Nr. LV40003142793

Inga Ķempele
MindLink.lv projekta vadītāja
inga.kempele@pwc.com

Linda Grasmane
MindLink.lv projekta koordinatore
linda.grasmane@pwc.com