Ссылки

  • PwC Latvija

    Informāciju par PricewaterhouseCoopers biroju Latvijā Jūs varat izlasīt mūsu mājas lapā.

    PwC birojs Latvijā

  • PwC globālā organizācija

    PwC ir globāla organizācija ar birojiem vairāk nekā 160 pasaules valstīs. Informācija par mūsu birojiem ir pieejama PwC globālās organizācijas mājas lapā.

    PwC globālā organizācija

 
Kontaktinformācija
Inga Ķempele
mindlink@lv.pwc.com
Tel: 6709 4400
© 2020 PricewaterhouseCoopers. "PricewaterhouseCoopers" является участником международной сети PricewaterhouseCoopers International Limited, каждый участник которой является отдельным и независимым юридическим лицом.  | Последние изменения: 03.02.2020