Kontaktinformācija

MindLink.lv satura autori

ir PwC konsultanti, kas specializējas katrs savā uzņēmējdarbības konsultāciju jomā un katram ir uzkrāta ievērojama pieredze ikdienā strādājot ar dažādu nozaru uzņēmumiem.

Aicinām iepazīties ar visiem MindLink.lv autoriem šeit >>
 
Kontaktinformācija

PricewaterhouseCoopers SIA

Krišjāņa Valdemāra iela 21-21
Rīga, LV-1010
Latvija
T: + 371 67094400

lv_mindlink@pwc.com
lv_pwc.riga@pwc.com
Reģistrācijas Nr. 40003142793
PVN Nr. LV40003142793

Inga Ķempele
MindLink.lv projekta vadītāja

inga.kempele@pwc.com

Linda Grasmane
MindLink.lv projekta koordinatore

linda.grasmane@pwc.com