PricewaterhouseCoopers - MindLink Uzņēmumiem

Lasīt angliski

Šajā sadaļā apkopota PricewaterhouseCoopers ekspertu pieredze, kas uzkrāta, strādājot ar dažādu nozaru uzņēmumiem. 

Informācija piedāvāta šādās kategorijās:

Izvēloties vienu no nodokļu tēmām kategorijā "Izvēlies nodokli!", par katru no nodokļiem saņemsiet šādu informāciju:

  1. Kopsavilkums,
  2. Nodokļu maksātāji, reģistrācija,
  3. Kas tiek aplikts ar nodokli,
  4. Kad jāiesniedz deklarācijas un kad jāmaksā nodoklis,
  5. Iespējamās soda sankcijas,
  6. Nodokļa saistību aprēķins.
 
Kontaktinformācija
Inga Ķempele
mindlink@lv.pwc.com
Tel: 6709 4400