Komanda

 

Vadošā partnere


 

Zlata Elksniņa–Zaščirinska, Valdes priekšsēdētāja

Zlata Elksniņa–Zaščirinska ir nodokļu speciāliste ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi uzņēmumā PwC SIA. Zlatai ir daudzpusīga pieredze komplicētos uzņēmumu reorganizācijas procesos, analizējot nodokļu situāciju uzņēmumos un piedāvājot dažādas reorganizācijas un funkciju apvienošanas iespējas, kā arī atrodot risinājumus strīdos, kas radušies starp uzņēmumiem un Valsts ieņēmumu dienestu. Zlatas specializācija ir pievienotās vērtības un uzņēmumu ienākuma nodokļa jautājumi, sevišķi attiecībā uz pārrobežu darījumiem un uzņēmumu grupām (koncerniem), kā arī publiskās un privātās partnerības tiesiskais un nodokļu regulējums. Kopš 2013. gada 1. augusta Zlata ir uzņēmuma vadošā partnere un valdes priekšsēdētāja. 

e-pasts: zlata.elksnina@pwc.com

tel.: 67094400

 

PVN 


 

Ilze Rauza, Nodokļu nodaļas direktore

Ilze strādā PwC SIA kopš 1998. gada. Viņas specialitāte ir PVN, īpaši padziļināti PVN piemērošana finanšu pakalpojumiem un ES PVN likumdošana. Ilze regulāri piedalās un vada projektus, kas saistīti ar PVN piemērošanu pārrobežu darījumiem. Tāpat Ilze palīdz klientiem sagatavot apelācijas sūdzības VID un aktīvi iesaistās Finanšu Ministrijas darba grupās saistībā ar netiešo nodokļu attīstību Latvijā.

e-pasts: ilze.rauza@pwc.com

tel.: 67094400

 

IIN, VSA


 

Irēna Arbidāne, Nodokļu nodaļas projektu vadītāja

Irēnas specializācija ir konsultācijas tiešo nodokļu piemērošanā (tostarp uzņēmumu ienākuma nodokļa un darbaspēka nodokļu). Irēna piedalās un vada projektus, kas saistīti ar uzņēmumu un fizisko personu darījumu izvērtēšanu un strukturēšanu, pastāvīgo pārstāvniecību rašanās risku izvērtēšanu, kā arī nodokļu padziļinātām pārbaudēm.

 

Darbaspēku nodokļu jomā Irēna strādā kopš pievienošanās PwC komandai. Viņas ikdienas pienākumos ietilpst Latvijas un starptautisko uzņēmumu konsultēšana par nodokļu piemērošanu nosūtīto darbinieku un vadības atalgojumam, kā arī nodokļu piemērošana saskaņā ar starptautisko regulējumu.

 

e-pasts: irena.arbidane@pwc.com

tel.: 67094400

 

UIN 


 

Agate Zīverte, Nodokļu nodaļas vecākā projektu vadītāja

Agate strādā PwC SIA vairāk nekā 15 gadus. Agate galvenokārt specializējas uzņēmuma ienākuma nodokļa un darījumu strukturēšanas jautājumos. Ikdienas aktivitātēs ietilpst Latvijas un starptautisku uzņēmumu konsultēšana par uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanas un optimizācijas iespējām.

e-pasts: agate.ziverte@pwc.com

tel.: 67094400

 

Juridiskie jautājumi


 

Vita Sakne, Nodokļu nodaļas vecākā projektu vadītāja

Vita strādā PwC SIA jau vairāk nekā 20 gadus. Viņas pārraudzībā ir juridisko un nodokļu konsultāciju sniegšana klientiem. Viņa ir vadījusi vairākus projektus nodokļu konsultāciju jomā gan samazinot nodokļu efektīvo likmi pārrobežu darījumos, gan iesakot risinājumu nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanai. Tāpat Vita ir plānojusi vairāku lielu uzņēmumu grupas struktūras optimizāciju un ieteikusi labāko risinājumu grupas reorganizācijai.

e-pasts: vita.sakne@pwc.com

tel.: 67094400

 

 
Kontaktinformācija
Inga Ķempele
mindlink@lv.pwc.com
Tel: 67094400
© 2020 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 09.09.2020