PricewaterhouseCoopers - MindLink Jautājumi

Aicinām Jūs iesūtīt jautājumus PricewaterhouseCoopers konsultantiem lv_mindlink@pwc.com, norādot uzņēmuma nosaukumu, ja esat MindLink.lv abonements.

MindLink.lv Sudraba līmeņa abonentiem atbildes uz jautājumiem sniedzam bez maksas, ja jautājums neprasa padziļinātu situācijas izpēti.

PwC konsultanti izvērtē katru jautājumu individuāli. Ja atbildes sagatavošana plānota kā maksas pakalpojums, jautājuma autoram saskaņošanai epastā tiek nosūtītas piedāvātās izmaksas par atbildes sagatavošanu. Ja bezmaksas atbilde MindLink.lv abonementa ietvaros, nosūtīsim jautājuma autoram epastā atbildes iesniegšanas termiņu. 

 
Kontaktinformācija
Inga Ķempele
lv_mindlink@pwc.com
Tel: 67094400