Visas Īsziņas

 
 


Grozīs IIN deklarācijas veidlapu un aizpildīšanas kārtību (1/3/20) (0)

14 Jan 2020

Projekts

2019. gada 5. decembrī Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts projekts grozījumiem MK noteikumos Nr. 662 par iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) deklarācijām un aizpildīšanas kārtību. Projekts izstrādāts, lai pielāgotu deklarācijas veidlapu IIN likuma grozījumiem un padarītu tās aizpildīšanu saprotamāku nodokļu maksātājiem – saimnieciskās darbības veicējiem. Lasīt vairāk..

IIN piemērošana dividendēm un to paziņošanas kārtība (2/3/20) (0)

14 Jan 2020

Prakse

Iepriekš informējām MindLink.lv abonentus, ka 2020. gada 1. janvārī beidzās likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” pārejas noteikumu 130. punktā noteiktais pārejas periods, kas attiecās uz 2018. un 2019. gadā saņemto dividenžu aplikšanu ar IIN pēc 10% likmes, ja dividendes tika sadalītas no peļņas, kas gūta līdz 2017. gada 31. decembrim. Šajā rakstā – par IIN piemērošanu dividendēm ar 2020. gadu. Lasīt vairāk..

E-pasta, interneta kontrole un sarunu ierakstīšana (3/3/20) (0)

14 Jan 2020

Prakse

Informācijas tehnoloģiju izmantošana darba vietā kļūst arvien plašāk izplatīta. Piemēram, tiek izmantotas profilēšanas programmas, kas prēmiju apmēra noteikšanas vajadzībām ņem vērā darbinieku pavadīto laiku datorā un konkrētās programmās vai arī vērtē darba laikā izmantotās interneta adreses. Tāpat darba devēji bieži vien veic e-pasta un interneta kontroli vai sarunu ierakstīšanu, lai kontrolētu darbinieka dienas gaitas un to produktivitāti. Šajā rakstā – par to, kādos gadījumos tas ir atļauts un kurā brīdī darba devēja uzraudzības pasākumi vai to apjoms pārkāpj darbinieka privātumu. Lasīt vairāk..

Grozījumi MK noteikumos Nr. 969 par komandējumu izdevumu atlīdzināšanu (2/2/20) (1)

7 Jan 2020

Pieņemts

Iepriekš Īsziņās informējām MindLink abonentus par plānotajiem grozījumiem MK noteikumos Nr. 969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi.” Grozījumi stājās spēkā 2019. gada 19. novembrī. Šajā rakstā esam apkopojuši galvenās izmaiņas. Lasīt vairāk..

Špikeris algu grāmatvedim – VSAOI un IIN (3/2/20) (0)

7 Jan 2020

Prakse

Šajā rakstā ir apkopota informācija par nodokļu likumu un citu tiesību aktu normām, kas jāņem vērā 2020. gadā, no darbinieka algas aprēķinot iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) un solidaritātes nodokli (SN). Lasīt vairāk..

Vēl viena iespēja risināt strīdus nodokļu dubultās uzlikšanas gadījumā (1/51/19) (0)

17 Dec 2019

Prakse

No šā gada 23. oktobra nodokļu maksātājiem ir pieejama papildu iespēja novērst nodokļu dubulto uzlikšanu starptautiskos darījumos – savstarpējās saskaņošanas procedūra. Šie grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” ir veikti, lai ietvertu no ES direktīvas 2017/1852 un Arbitrāžas konvencijas izrietošos noteikumus. Lasīt vairāk..

PVN par pakalpojumu – sniegšanas vietas noteikšanas nozīme (2/51/19) (0)

17 Dec 2019

Prakse

Pakalpojuma sniegšanas vieta jāzina tā sniedzējam, lai noteiktu, kurā valstī maksājams PVN un vai ārvalstī jāreģistrējas kā PVN maksātājam. Pakalpojuma sniegšanas vieta jāzina arī tā saņēmējam, lai noteiktu, vai tam jāmaksā nodoklis par šo pakalpojumu. Šajā rakstā – par pakalpojuma saņēmēja statusu, kā arī par sniegšanas vietas noteikšanas pamatprincipiem un izņēmumiem. Lasīt vairāk..

Neapliekamais minimums un atvieglojumi par apgādībā esošu personu 2020. gadā (3/51/19) (0)

17 Dec 2019

Pieņemts

Šā gada 19. novembrī ir pieņemti un 22. novembrī stājušies spēkā grozījumi MK 2017. gada 14. novembra noteikumos Nr. 676 par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru IIN aprēķināšanai. Šajā rakstā – par neapliekamā minimuma apmēra izmaiņām un jauno koeficientu. Lasīt vairāk..

FM un VID jaunais viedoklis par saistītu personu aizdevuma darījumu summas aprēķināšanu pārskata gadā (1/50/19) (0)

10 Dec 2019

Prakse

Esam rakstījuši par aktuālo jautājumu attiecībā uz saistīto personu aizdevuma vērtības aprēķināšanu pārskata gadā, kas ir būtisks, nosakot, vai nodokļu maksātājam rodas pienākums sagatavot un 12 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām iesniegt VID transfertcenu (TC) dokumentāciju. Tā kā saistīto personu darījumu dokumentācijas par 2018. pārskata gadu termiņš ir gandrīz klāt (2019. gada 31. decembris), PwC vērsās pie Finanšu ministrijas un VID ar lūgumu sniegt skaidrojumu par to. Šo institūciju vienotais viedoklis un PwC izpratne par skaidrojumu ir atspoguļota šajā rakstā. Lasīt vairāk..

Kādi dokumenti būs nepieciešami, lai neapliktu ar PVN darījumus ES teritorijā? (2/50/19) (0)

10 Dec 2019

Pieņemts

Ar 2020. gadu stāsies spēkā 2018. gada 4. decembra Padomes īstenošanas regula (ES) 2018/1912, ar ko attiecībā uz dažiem atbrīvojumiem darījumiem Kopienas iekšienē groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 282/2011. Tā kā dalībvalstis ir izvirzījušas dažādus priekšnoteikumus šo atbrīvojumu piemērošanai, radot sarežģījumus un juridisko nenoteiktību uzņēmumiem, jaunā regula konkretizē un saskaņo nosacījumus, kas jāizpilda, lai piemērotu atbrīvojumu. Lasīt vairāk..

 
Kontaktinformācija
MindLink.lv
lv_mindlink@pwc.com
Tel: 67094400
(Inga Ķempele)
© 2020 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.02.2020