Visas Īsziņas

 
 


Mākonī bāzēta vai lokāli uzturēta resursu vadības sistēma? (1/49/19) (0)

3 Dec 2019

Prakse

Lemjot par uzņēmuma resursu vadības (enterprise resource planning jeb ERP) sistēmas ieviešanu, uzņēmējs noteikti nonāks līdz jautājumam, vai izvēlēties mākonī bāzētu vai lokāli uzturētu sistēmu? Izvēle nebūs viegla, jo jāizvērtē katra varianta priekšrocības un trūkumi atbilstoši savām vajadzībām. Lasīt vairāk..

Garden leave – darba devēja interešu aizsardzības līdzeklis (2/49/19) (0)

3 Dec 2019

Prakse

Uzteikuma gadījumā darba devējs ir ieinteresēts ne tikai ievērot likumā noteiktos pienākumus, bet arī aizsargāt savas tiesības. Latvijas normatīvajos aktos nav paredzētas darba devēja tiesības atturēt darbinieku no ierašanās darbā uzteikuma termiņa laikā. Anglosakšu tiesībās šāda regulējuma trūkumu risina jau kopš pagājušā gadsimta beigām ar tiesību institūtu, ko sauc par garden leave (dārza atvaļinājums). Lasīt vairāk..

UIN piemērošana ziedojumiem (3/49/19) (0)

3 Dec 2019

Prakse

Tuvojoties gada beigām, parasti ir vērojama lielāka ziedotāju aktivitāte, tāpēc šajā rakstā atgādināsim par UIN likumā noteiktajiem atvieglojumiem. Lasīt vairāk..

UIN un IIN piemērošana izmaksātām dividendēm – VID uzziņa (1/48/19) (0)

26 Nov 2019

Prakse

Šā gada oktobrī VID ir publicējis uzziņu par UIN un IIN piemērošanu dividendēm, ko izmaksā no peļņas, kuru veido ieņēmumi no meitas uzņēmuma pārdošanas. Šī uzziņa novērš neskaidrības par iespējamām nodokļu sekām. Lasīt vairāk..

Transfertcenu dokumentācijas iesniegšana VID (2/48/19) (0)

26 Nov 2019

Prakse

Līdz ar 2019. kalendāra gada izskaņu daļai nodokļu maksātāju (NM) strauji tuvojas sagatavotās transfertcenu (TC) dokumentācijas iesniegšanas termiņš. Šajā rakstā – par termiņiem un iespējamiem tehniskiem šķēršļiem. Lasīt vairāk..

Aizdevuma atcelšana EST judikatūrā (3/48/19) (0)

26 Nov 2019

Prakse

Šajā rakstā – par EST spriedumu saistībā ar patērētāju strīdiem finanšu pakalpojumu jomā. Lasīt vairāk..

Jauns regulējums cesijas darījumiem (1/47/19) (0)

20 Nov 2019

Projekts

Esam jau informējuši MindLink abonentus par plānotajiem UIN likuma grozījumiem. Šajā rakstā – par piedāvāto regulējumu cesijas darījumiem. Lasīt vairāk..

Transfertcenu dokumentācija akciju iegādei un atsavināšanai – VID skaidrojums (2/47/19) (0)

20 Nov 2019

Prakse

Latvijas transfertcenu (TC) regulējums nosaka, ka pie noteiktām kontrolēto darījumu summām nodokļu maksātājam 12 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām jāsagatavo un jāiesniedz TC dokumentācija VID. Nesen VID sniedza būtisku skaidrojumu, ka aktīvu pirkšanas un pārdošanas darījums, iegūstot līdzdalību citas sabiedrības kapitālā, ir tiesību iegūšana uz citas sabiedrības kapitāla daļu (akcijām, daļām, pajām), un tas uzskatāms par darījumu. Lasīt vairāk..

Iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveide un pilnveide (3/47/19) (0)

20 Nov 2019

Pieņemts

Šā gada 1. maijā ir stājies spēkā Trauksmes celšanas likums, kas dod ikvienam tiesības celt trauksmi publiskajā un privātajā sektorā par darba vidē novērotu sabiedrības interešu apdraudējumu. Likumā noteikts, ka trauksmi par pārkāpumiem var celt, izvēloties vienu no trauksmes celšanas mehānismiem, tostarp iekšējo trauksmes celšanas sistēmu (ITCS). Šajā rakstā ir aprakstītas prasības un ieteikumi ITCS izveidei un pilnveidei. Lasīt vairāk..

Dividenžu izmaksa 2019. gadā – kam jāpievērš uzmanība? (1/46/19) (0)

12 Nov 2019

Prakse

Saskaņā ar IIN likuma pārejas noteikumiem 2019. gads ir pēdējais, kurā fiziskas personas saņemtajām dividendēm no peļņas, kas radusies līdz 2017. gada 31. decembrim, var piemērot samazināto IIN likmi. Šajā rakstā – par aspektiem, kam pievērst uzmanību, ja Latvijas uzņēmums šogad izmaksā dividendes fiziskām personām. Lasīt vairāk..

 
Kontaktinformācija
MindLink.lv
lv_mindlink@pwc.com
Tel: 67094400
(Inga Ķempele)
© 2019 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 14.01.2019