Visas Īsziņas

 
 


Breksita sekas muitas jomā (1/8/19) (0)

19 Feb 2019

Prakse

Sarunas par Breksita noteikumiem sākās 2017. gada 19. jūnijā – neilgi pēc Lielbritānijas vispārējām vēlēšanām. Preču tirdzniecība ar Lielbritāniju būs atkarīga no tā, vai par Breksitu tiks noslēgta vienošanās. Šajā rakstā – par būtiskajām izmaiņām, kas var ietekmēt uzņēmumus tirdzniecībā ar Lielbritāniju. Lasīt vairāk..

Pasūtītāja tiesības pārsūdzēt Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu (2/8/19) (0)

19 Feb 2019

Prakse

Pabeidzot publisko iepirkumu, pasūtītājs pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu uzvarētājam. Šo lēmumu citi pretendenti ir tiesīgi apstrīdēt Iepirkumu uzraudzības birojam (IUB). Ja IUB komisija secina, ka pasūtītājs pieļāvis būtiskus pārkāpumus, tā aizliedz pasūtītājam slēgt iepirkuma līgumu. Vai pasūtītājs var nepiekrist komisijas secinājumiem un pārsūdzēt tās lēmumu tiesā? Lasīt vairāk..

Vai jāmaksā IIN par dividendēm no Kipras uzņēmuma? (3/8/19) (0)

19 Feb 2019

Prakse

Šā gada 4. janvārī VID ir sniedzis uzziņu par likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” piemērošanu dividendēm, kuras fiziska persona (FP) – Latvijas nodokļu rezidents – saņem no Kiprā reģistrēta meitas uzņēmuma CyCo. Šajā uzziņā VID atbild uz jautājumu, kurš nebija skaidri izsecināms no spēkā esošā tiesiskā regulējuma un pieejamās tiesību normu interpretācijas. Lasīt vairāk..

Labprātīgajās transfertcenu risku pārbaudēs aplūkotie jautājumi (2) (1/7/19) (0)

12 Feb 2019

Prakse

Iepriekšējā nedēļā publicētā raksta nobeigums. Lasīt vairāk..

UIN deklarāciju labošana (2/7/19) (0)

12 Feb 2019

Prakse

UIN deklarācijas par 2018. gada pārskata periodu atbilstoši UIN likumam ir jau iesniegtas VID. Taču praksē var rasties situācijas, kurās nepieciešams veikt labojumus jau iesniegtajās deklarācijās vai arī iesniegt vēl neiesniegtu deklarāciju. Šajā rakstā – par noteikumiem, kas jāņem vērā, labojot UIN deklarāciju. Lasīt vairāk..

PVN numura nozīme klienta identificēšanā (3/7/19) (0)

12 Feb 2019

Prakse

Eiropas Komisijas PVN komiteja periodiski publicē savu viedokli par dalībvalstu iesniegtajiem jautājumiem. Kaut arī PVN komitejas viedoklim ir tikai konsultatīvs raksturs, jo tai nav deleģētas tiesības sniegt ES tiesību normu interpretāciju, ir vērts šajā viedoklī ieklausīties. Šajā rakstā – par PVN komitejas vadlīnijām attiecībā uz klienta statusa identifikāciju un PVN reģistrācijas numura nozīmi, it īpaši nosakot pakalpojuma sniegšanas vietu (“PSV”). Lasīt vairāk..

Labprātīgajās transfertcenu risku pārbaudēs aplūkotie jautājumi (1) (1/6/19) (0)

5 Feb 2019

Prakse

Pēdējā laikā VID ir aktīvi īstenojis jauno kontroles procesu “Labprātīga transfertcenu risku pārbaude,” ko paši VID pārstāvji dēvē par konsultatīvo auditu. Šis process izriet no uzraugošo iestāžu un uzņēmēju 2017. gada 15. jūnijā parakstītā sadarbības memoranda par “Konsultē vispirms” principu, kas paredz uz klientu orientētas valsts pārvaldes veidošanu. Lasīt vairāk..

Kā Breksits bez vienošanās ietekmēs fizisko personu nodokļus Latvijā (2/6/19) (0)

5 Feb 2019

Prakse

Arvien biežāk izskan versija, ka ES un Lielbritānija nespēs vienoties par izstāšanās noteikumiem un iespējamo pārejas periodu, kurā tās turpinās sadarbību līdzšinējo normatīvo aktu ietvaros. Šajā rakstā aplūkosim, kādas nodokļu izmaiņas piedzīvos Latvijas nodokļu rezidenti, kuri Lielbritānijā atrodas nosūtījumā vai veic algotu darbu, ja šā gada 29. martā Lielbritānija izstājas no ES bez vienošanās. Lasīt vairāk..

Lietuvas nodokļu regulējuma izmaiņas 2019. gadā (3/6/19) (0)

5 Feb 2019

Prakse

Šajā rakstā piedāvājam pārskatu par jaunākajām nodokļu regulējuma izmaiņām Lietuvā. Lasīt vairāk..

Nekustamā īpašuma iegādes vērtības sagrozīšanai var sekot papildu nodokļu uzrēķins (1/5/19) (2)

29 Jan 2019

Prakse

Nekustamā īpašuma (NĪ) iegāde prasa ievērojamus naudas līdzekļus, tādēļ darījuma puses nereti meklē iespējas samazināt savus izdevumus. Viens no izplatītākajiem paņēmieniem ir iegādes vērtības sagrozīšana, tomēr tas var novest pie strīda ar VID un papildu nodokļu uzrēķina, kas var pārsniegt pagātnē ietaupīto. Šajā rakstā – par to, ko nav ieteicams rakstīt pirkuma līgumā attiecībā uz NĪ iegādes vērtību. Lasīt vairāk..

 
Kontaktinformācija
Inga Ķempele
mindlink@lv.pwc.com
Tel: 67094400
© 2019 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 14.01.2019