Visas Īsziņas

 
 


UIN piemērošana dāvinājumiem un ziedojumiem Covid-19 seku mazināšanai (2/48/20) (0)

24 Nov 2020

Pieņemts

Lai gan ar 9. novembri Latvijā Covid-19 dēļ ir atkal izsludināta ārkārtējā situācija, no 10. jūnija ir spēkā Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums (“Covid-19 likums”), kurš nosaka pieejamos atbalsta pasākumus. Šajā rakstā – par Covid-19 likuma normām, kas šogad regulē UIN piemērošanu dāvinājumiem un ziedojumiem. Lasīt vairāk..

Vai zemes piespiedu nomas maksai piemērojams PVN? (3/48/20) (0)

24 Nov 2020

Prakse

Vai zemes īpašniekam – VID reģistrētam PVN maksātājam – ir tiesības zemes piespiedu nomas attiecībās prasīt nodokļa samaksu? Un vai PVN summa ir iekļaujama nomas maksā vai arī maksājama papildus tai? Par to – šajā rakstā. Lasīt vairāk..

Atbildība par transfertcenu prasību pārkāpumu (3/47/20) (0)

17 Nov 2020

Prakse

No 2018. gada transfertcenu (“TC”) likumvides grozījumi paredz iespēju VID piemērot soda naudu nodokļu maksātājam (“NM”) par TC prasību pārkāpumu. Šajā rakstā – par to, kādos gadījumos VID ir tiesības soda naudu piemērot, kā arī par tās noteikšanas kārtību un samērīgumu. Lasīt vairāk..

Izmaiņas VID metodiskajā materiālā “UIN deklarācijas aizpildīšanas kārtība” (2/46/20) (0)

10 Nov 2020

Prakse

Šā gada septembrī VID publicējis atjaunotu metodisko materiālu “UIN deklarācijas aizpildīšanas kārtība.” Šajā rakstā apkopojam informāciju par veiktajām izmaiņām un aplūkojam dažus jaunus piemērus, kuros VID skaidro UIN piemērošanu. Lasīt vairāk..

Intrastat pārskati un izmaiņas veidlapās 2021. gadā (3/46/20) (0)

10 Nov 2020

Prakse

Šajā rakstā atgādinām, kam ir pienākums iesniegt Intrastat pārskatus un kādas izmaiņas sniedzamajā informācijā sagaidāmas ar 2021. gadu. Lasīt vairāk..

Ko nozīmē vienošanās ar VID? (1/45/20) (0)

3 Nov 2020

Prakse

Audita rezultāti var nepatīkami pārsteigt nodokļu maksātāju (“NM”). Ja lēmuma apstrīdēšana nav devusi pozitīvu risinājumu, bet tiesvedības ierosināšana nav pieņemams solis, ir vērts apsvērt iespēju vienoties ar VID un tādējādi samazināt lēmuma nelabvēlīgo ietekmi uz NM saimniecisko darbību vai materiālo stāvokli. Lasīt vairāk..

Ģenerālvienošanās: visā nozarē piemērojami sadarbības noteikumi (2/45/20) (0)

3 Nov 2020

Prakse

Latvijā ģenerālvienošanās (“ĢV”) ir retums, taču tajā var noteikt tādus nodarbinātības nosacījumus kā nozares uzņēmumam piemērojamā minimālā alga, piemaksas un sociālās garantijas. Būtiski, ka šos nosacījumus var piemērot neatkarīgi no tā, vai darba devējs ir darba devēju grupas biedrs, tādēļ katrā nozarē nepieciešams sekot līdzi darba devēju un darbinieku sociālā dialoga attīstībai. Šajā rakstā – par ĢV nozīmi un tās būtiskajiem nosacījumiem. Lasīt vairāk..

Izmaiņas zemu nodokļu un beznodokļu valstu sarakstā (3/45/20) (0)

3 Nov 2020

Prakse

2018. gada 1. janvārī stājās spēkā MK noteikumi Nr. 655 par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām, kuros minētas 25 jurisdikcijas. Šajā rakstā – par vairāku jurisdikciju statusa izmaiņām. Lasīt vairāk..

Darbinieku prēmijām uzkrātās summas: UIN piemērošana (2/44/20) (0)

27 Okt 2020

Prakse

Pirms kāda laika rakstījām par UIN atvieglojumiem, tostarp iespēju samazināt apliekamo ienākumu par uzkrājumiem, kas izveidoti līdz 2017. gada beigām. Šajā rakstā – par UIN piemērošanu un problēmām situācijā, kad uzņēmumam uz 2017. gada 31. decembri bija uzkrātas summas darbinieku prēmijām. Lasīt vairāk..

Patiesā labuma guvēja identificēšana – (ne)iespējamā misija (2) (3/44/20) (0)

27 Okt 2020

Prakse

Iepriekšējā nedēļā publicētā raksta nobeigums. Lasīt vairāk..

 
Kontaktinformācija
MindLink.lv
lv_mindlink@pwc.com
Tel: 67094400
(Inga Ķempele)
© 2020 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.02.2020