Visas Īsziņas

 
 


UIN piemērošana grupas kontam ar nulles atlikumu (2/38/20) (0)

15 Sep 2020

Prakse

Uzņēmumu ienākuma nodokļa (“UIN”) piemērošana grupas kontam (cash pool) ir bijusi viena no galvenajām neskaidrībām ar UIN apliekamās bāzes noteikšanā. Turklāt VID joprojām nav publicējis vadlīnijas par dažādām iespējamām situācijām, kas uzņēmumiem praksē rodas, izmantojot grupas kontu, lai VID nostāja šajā jautājumā būtu nepārprotami skaidra. Šajā rakstā – par PwC praksē saņemtā VID uzziņā sniegto skaidrojumu par UIN piemērošanu grupas kontam ar nulles atlikumu (zero-balance cash pool). Lasīt vairāk..

Covid-19 seku ietekme uz nomas uzskaiti (3/38/20) (0)

15 Sep 2020

Prakse

Covid-19 ir atnesis būtiskas pārmaiņas uzņēmējdarbības vidē, tostarp īslaicīgu nomas maksas atlaišanu. Pandēmijas seku ietekmē ES apstiprinājuma posmā šobrīd atrodas 16. Starptautiskā finanšu pārskatu standarta “Noma” (16. SFPS) grozījumi, kas pieņemti šā gada 28. maijā un kurus, visticamāk, varēsim piemērot finanšu pārskatu sagatavošanā jau par 2020. gadu. Lasīt vairāk..

Administratīvā atbildība par nodokļu pārkāpumiem (1/37/20) (0)

8 Sep 2020

Pieņemts

Šā gada 1. jūlijā ir zaudējis spēku Administratīvo pārkāpumu kodekss, kurš teju 35 gadus regulēja jautājumus par administratīvo atbildību, tostarp nodokļu jomā. Tā vietā spēkā stājies Administratīvās atbildības likums (“AAL”), kas pieņemts vērienīgās administratīvās atbildības reformas ietvaros. AAL nav tikai vecā kodeksa uzlabota versija – jaunā likuma struktūra un regulējums būtiski atšķiras no ierastā, tādēļ pirmais ieskats tajā var izraisīt apjukumu. Šajā rakstā – par to, kur meklējami pārkāpumu sastāvi, par kādiem pārkāpumiem nodokļu jomā ir paredzēta administratīvā atbildība, kā arī ieskats citos saistītos jautājumos. Lasīt vairāk..

Dalībnieka piekrišana darījumam ar saistītu personu (2/37/20) (0)

8 Sep 2020

Prakse

Šajā rakstā aplūkots, kādos gadījumos būtu jāsaņem dalībnieka piekrišana, slēdzot darījumus ar saistītām personām Komerclikuma (“KL”) izpratnē. Lasīt vairāk..

Automašīnas izmantošana uz darba līguma pamata (3/37/20) (0)

8 Sep 2020

Prakse

Komersanta saimnieciskās darbības nodrošināšanai darbinieki nereti izmanto personīgās automašīnas. Šajā rakstā aplūkosim, kas jāņem vērā un kādas ir iespējamās nodokļu sekas, šādu izmantošanu iekļaujot darba līgumā. Lasīt vairāk..

Top Imigrācijas likuma jaunā redakcija (1/36/20) (0)

1 Sep 2020

Prakse

Šā gada 2. jūlijā Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Imigrācijas likuma projekts, kurš ievieš daudzas būtiskas izmaiņas, it īpaši vīzu un termiņuzturēšanās atļauju iegūšanas procesā. Lai gan Ministru kabinetam projekta izskatīšana vēl priekšā, ir vērts jau laikus iepazīties ar grozījumiem un apzināt no tiem izrietošās sekas. Šajā rakstā – par piecām būtiskām izmaiņām, kas jāņem vērā pēc 2021. gada 3. maija, kad stāsies spēkā Imigrācijas likuma jaunā redakcija. Lasīt vairāk..

Tirgus cenas principa piemērošana nerezidenta darījumiem ar pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā (2/36/20) (0)

1 Sep 2020

Prakse

Ja nerezidents (ārvalsts komersants) vēlas uzsākt darbību Latvijā, viens no aktuāliem jautājumiem, kas varētu rasties – vai dibināt meitas sabiedrību vai arī atvērt filiāli jeb pastāvīgo pārstāvniecību (“PP”). Lai atbildētu uz šo jautājumu, ārvalsts investoram jāizvērtē dažādi juridiskie, administratīvie un nodokļu aspekti. Šajā rakstā – par peļņas attiecināšanu uz PP, jo šis aspekts varētu spēlēt noteicošu lomu lēmuma pieņemšanā. Lasīt vairāk..

VID tematisko pārbaužu ABC (2) (3/36/20) (0)

1 Sep 2020

Prakse

Iepriekšējās Īsziņās publicētā raksta nobeigums. Lasīt vairāk..

VID tematisko pārbaužu ABC (1) (2/35/20) (0)

25 Aug 2020

Prakse

Saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām” un likumu “Par Valsts ieņēmumu dienestu” nodokļu administrācijai ir plašs uzdevumu un pienākumu loks nodokļu administrēšanas jomā. VID seko visu juridisko un fizisko personu saimnieciskajai un finanšu darbībai un nodrošina nodokļu (nodevu) likumu izpildi. Lai izpildītu normatīvajos aktos uzliktos uzdevumus un pienākumus, VID īsteno dažādus kontroles pasākumus, sākot ar tādiem, kuru norise līdz noteiktam brīdim nodokļu maksātājam (NM) var palikt nepamanīta, līdz nopietnām pārbaudēm, kurās NM piedalīšanās ir obligāta. Šajā rakstā – par tematiskajām pārbaudēm (TP), akcentējot šī kontroles pasākuma būtību, svarīgus aspektus un sagaidāmos rezultātus. Lasīt vairāk..

Kas jāņem vērā saziņā ar citu uzņēmumu darbiniekiem (3/35/20) (0)

25 Aug 2020

Prakse

Ikdienas darbā katram uzņēmumam nākas sazināties ar piegādātājiem, pasūtītājiem, izplatītājiem un klientiem. Praksē bieži novērojams, ka uzņēmuma darbinieki neapzinās, ka arī viņi ar savu darbību, pat pildot savus ikdienas darba pienākumus, var pārkāpt konkurences tiesības, kas var novest pie konkrētā uzņēmuma sodīšanas un arī reputācijas zaudēšanas. Pat viens e-pasts, ko uzņēmuma darbinieks nosūtījis, veicot savus darba pienākumus, varētu būt konkurences tiesību pārkāpuma elements un veicināt uzraugošo iestāžu aizdomas par to, ka noticis pārkāpums. Tādēļ ne tikai uzņēmuma vadībai, bet arī darbiniekiem jāapzinās konkrēti riski, kas saistīti ar ikdienas darbu uzņēmumā un iespējamu konkurences tiesību pārkāpumu. Lasīt vairāk..

 
Kontaktinformācija
MindLink.lv
lv_mindlink@pwc.com
Tel: 67094400
(Inga Ķempele)
© 2020 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.02.2020