PricewaterhouseCoopers - MindLink Jaunākās Īsziņas

Lasīt angliski

 

Īsziņas ir jaunākā informācija par tikko pieņemtajām vai plānotajām izmaiņām nodokļu un uzņēmējdarbības likumdošanā. Īsziņas ietaupa Jūsu laiku, pievēršot uzmanību tikai svarīgākajām izmaiņām, kas var ietekmēt Jūsu uzņēmumu.

Kā izmantot veco peļņu bez UIN? (1/39/20) (0)

22.09.2020

Prakse

Uzņēmumi ar lielu nesadalīto peļņu, ko var sadalīt dividendēs bez UIN (t.i., peļņa, kas uzkrāta līdz 2017. gada 31. decembrim), ir izdevīgā stāvoklī, jo var samazināt UIN izmaksas ne tikai pie peļņas sadales, bet arī citos gadījumos. Šajā rakstā – par papildu iespējām izmantot šo “veco” peļņu un par niansēm, kas jāievēro. Lasīt vairāk..

PVN piemērošana maksājumam par līguma pirmstermiņa izbeigšanu (1) (2/39/20) (0)

22.09.2020

Prakse

Kompensācijas maksas ar PVN neapliek, bet kā lai zina, vai summa, kas jāmaksā, ja klients savas vainas dēļ izbeidz terminētu pakalpojuma līgumu, ir līgumsods, izdevumu kompensācija vai atlīdzība par sniegtu pakalpojumu? Metodiskajā materiālā “Jautājumi un atbildes par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu” VID skaidro, ka PVN nav jāpiemēro līgumsodam, drošības naudai un rokasnaudai, kā arī izdevumu kompensācijai, ja tā nav atlīdzība par preču piegādi vai pakalpojuma sniegšanu. Šajā rakstā – par diviem Eiropas Savienības Tiesas (“EST”) spriedumiem, kuri skaidro, kā vērtēt, vai saņemtā kompensācija pēc būtības tomēr nav atlīdzība par sniegtu pakalpojumu. Lasīt vairāk..

Pārmaksātā solidaritātes nodokļa atmaksa darba devējam (3/39/20) (0)

22.09.2020

Prakse

Šobrīd VID aktīvi atmaksā uzņēmumiem pārmaksāto solidaritātes nodokli (“SN”). Šajā rakstā vēlamies atgādināt, ka no SN pārmaksas, aprēķināšanas un atmaksas termiņa izriet vairāki jautājumi, piemēram, kā iegrāmatot šogad saņemto 2019. gadā pārmaksātā SN atmaksu un kas uzņēmumam jāapsver nākotnē, lemjot par reorganizāciju vai likvidāciju. Lasīt vairāk..

UIN piemērošana grupas kontam ar nulles atlikumu (2/38/20) (0)

15.09.2020

Prakse

Uzņēmumu ienākuma nodokļa (“UIN”) piemērošana grupas kontam (cash pool) ir bijusi viena no galvenajām neskaidrībām ar UIN apliekamās bāzes noteikšanā. Turklāt VID joprojām nav publicējis vadlīnijas par dažādām iespējamām situācijām, kas uzņēmumiem praksē rodas, izmantojot grupas kontu, lai VID nostāja šajā jautājumā būtu nepārprotami skaidra. Šajā rakstā – par PwC praksē saņemtā VID uzziņā sniegto skaidrojumu par UIN piemērošanu grupas kontam ar nulles atlikumu (zero-balance cash pool). Lasīt vairāk..

Covid-19 seku ietekme uz nomas uzskaiti (3/38/20) (0)

15.09.2020

Prakse

Covid-19 ir atnesis būtiskas pārmaiņas uzņēmējdarbības vidē, tostarp īslaicīgu nomas maksas atlaišanu. Pandēmijas seku ietekmē ES apstiprinājuma posmā šobrīd atrodas 16. Starptautiskā finanšu pārskatu standarta “Noma” (16. SFPS) grozījumi, kas pieņemti šā gada 28. maijā un kurus, visticamāk, varēsim piemērot finanšu pārskatu sagatavošanā jau par 2020. gadu. Lasīt vairāk..

 
Kontaktinformācija
MindLink.lv
lv_mindlink@pwc.com
Tel: 67094400
(Inga Ķempele)