PricewaterhouseCoopers - MindLink Jaunākās Īsziņas

Lasīt angliski

 

Īsziņas ir jaunākā informācija par tikko pieņemtajām vai plānotajām izmaiņām nodokļu un uzņēmējdarbības likumdošanā. Īsziņas ietaupa Jūsu laiku, pievēršot uzmanību tikai svarīgākajām izmaiņām, kas var ietekmēt Jūsu uzņēmumu.

Grozīs IIN deklarācijas veidlapu un aizpildīšanas kārtību (1/3/20) (0)

14.01.2020

Projekts

2019. gada 5. decembrī Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts projekts grozījumiem MK noteikumos Nr. 662 par iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) deklarācijām un aizpildīšanas kārtību. Projekts izstrādāts, lai pielāgotu deklarācijas veidlapu IIN likuma grozījumiem un padarītu tās aizpildīšanu saprotamāku nodokļu maksātājiem – saimnieciskās darbības veicējiem. Lasīt vairāk..

IIN piemērošana dividendēm un to paziņošanas kārtība (2/3/20) (0)

14.01.2020

Prakse

Iepriekš informējām MindLink.lv abonentus, ka 2020. gada 1. janvārī beidzās likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” pārejas noteikumu 130. punktā noteiktais pārejas periods, kas attiecās uz 2018. un 2019. gadā saņemto dividenžu aplikšanu ar IIN pēc 10% likmes, ja dividendes tika sadalītas no peļņas, kas gūta līdz 2017. gada 31. decembrim. Šajā rakstā – par IIN piemērošanu dividendēm ar 2020. gadu. Lasīt vairāk..

E-pasta, interneta kontrole un sarunu ierakstīšana (3/3/20) (0)

14.01.2020

Prakse

Informācijas tehnoloģiju izmantošana darba vietā kļūst arvien plašāk izplatīta. Piemēram, tiek izmantotas profilēšanas programmas, kas prēmiju apmēra noteikšanas vajadzībām ņem vērā darbinieku pavadīto laiku datorā un konkrētās programmās vai arī vērtē darba laikā izmantotās interneta adreses. Tāpat darba devēji bieži vien veic e-pasta un interneta kontroli vai sarunu ierakstīšanu, lai kontrolētu darbinieka dienas gaitas un to produktivitāti. Šajā rakstā – par to, kādos gadījumos tas ir atļauts un kurā brīdī darba devēja uzraudzības pasākumi vai to apjoms pārkāpj darbinieka privātumu. Lasīt vairāk..

Grozījumi MK noteikumos Nr. 969 par komandējumu izdevumu atlīdzināšanu (2/2/20) (1)

07.01.2020

Pieņemts

Iepriekš Īsziņās informējām MindLink abonentus par plānotajiem grozījumiem MK noteikumos Nr. 969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi.” Grozījumi stājās spēkā 2019. gada 19. novembrī. Šajā rakstā esam apkopojuši galvenās izmaiņas. Lasīt vairāk..

Špikeris algu grāmatvedim – VSAOI un IIN (3/2/20) (0)

07.01.2020

Prakse

Šajā rakstā ir apkopota informācija par nodokļu likumu un citu tiesību aktu normām, kas jāņem vērā 2020. gadā, no darbinieka algas aprēķinot iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) un solidaritātes nodokli (SN). Lasīt vairāk..

 
Kontaktinformācija
MindLink.lv
lv_mindlink@pwc.com
Tel: 67094400
(Inga Ķempele)