PVN atbrīvojums neatkarīgai personu grupai

21.12.2016
 
Eiropas Savienības PVN sistēma piedāvā lielu skaitu atbrīvojumu. Unikāls atbrīvojums ir pieejams pakalpojumiem, ko neatkarīga personu grupa sniedz saviem dalībniekiem, izpildot vairākus kritērijus. Tomēr ne visas dalībvalstis atzīst šādu pakalpojumu atbrīvošanu no PVN, uzskatot, ka tās rezultātā var notikt manipulēšana ar PVN. Šajā rakstā – par kritērijiem un atšķirībām šī principa iestrādē Baltijas valstu regulējumā.
 
PVN atbrīvojums neatkarīgai personu grupai ES ietvaros
 
PVN direktīvas 132.(1)(f) pants uzliek dalībvalstīm pienākumu atbrīvot no PVN pakalpojumus, ko sniedz neatkarīga personu grupa, kura veic tādu darbību, kas ir atbrīvota no PVN vai attiecībā uz kuru šīs personas nav PVN maksātājas, lai sniegtu saviem dalībniekiem pakalpojumus, kas ir tiešā veidā nepieciešami šīs darbības veikšanai, ja šī grupa no saviem dalībniekiem vienkārši iekasē summu, kas precīzi atbilst viņu daļai kopējos izdevumos, taču šāds atbrīvojums nedrīkst radīt konkurences izkropļojumu.
 
Kritēriji
 
PVN direktīvas 132.(1)(f) pants nosaka piecus kritērijus, kas jāizpilda, lai varētu piemērot šo atbrīvojumu:
  1. pastāv neatkarīga grupa, kura sniedz pakalpojumus personām, kas ir tās dalībnieki;
  2. visi dalībnieki veic darbību, kas ir atbrīvota no PVN vai arī netiek uzskatīta par saimniecisko darbību PVN vajadzībām;
  3. neatkarīgās grupas sniegtajiem pakalpojumiem ir jābūt tiešā veidā nepieciešamiem dalībnieku izmantošanai savā darbībā, kas ir neapliekama darbība vai nav saimnieciskā darbība;
  4. neatkarīgā grupa no saviem dalībniekiem atgūst tikai uz tiem attiecināmo daļu grupas izdevumos, kas rodas, sniedzot tiem neapliekamus pakalpojumus;
  5. grupas dalībniekiem sniegto pakalpojumu atbrīvošana no PVN nedrīkst radīt konkurences izkropļojumu, tātad tas nedrīkst būt ārpakalpojuma līgums un nedrīkst pastāvēt vai konkurēt tirgū.
Diemžēl PVN direktīva neparedz sīkāku regulējumu šī atbrīvojuma piemērošanai. Ņemot vērā dalībvalstu atšķirīgos viedokļus par atbrīvojuma piemērošanu, PVN komiteja ir publicējusi darba ziņojumus Nr. 856 no 2015. gada 6. maija un Nr. 654 no 2010. gada 3. marta, lai precizētu šo kritēriju praktisko piemērošanu.
 
Atšķirības
 
Tabulā esam apkopojuši atšķirības PVN direktīvas prasību pārņemšanā Baltijas valstu PVN regulējumā:
 

132.(1)(f) pants Baltijas valstu regulējumā

Praktiskā īstenošana Latvijā

Praktiskā īstenošana Igaunijā

Praktiskā īstenošana Lietuvā

Neatkarīga personu grupa

Rakstiska vienošanās par grupas dalībnieku savstarpējo pakalpojumu sniegšanu

Nav skaidrojuma

Atsevišķa juridiska persona, kas sniedz pakalpojumus saviem dalībniekiem

Dalībnieku statuss

PVN maksātāji, kas veic neapliekamu darbību, vai arī neapliekamas personas

PVN maksātāji, kas veic neapliekamu darbību, vai arī neapliekamas personas

PVN maksātāji, kas veic neapliekamu darbību, vai arī neapliekamas personas

Grupas sniegtajiem pakalpojumiem jābūt tiešā veidā nepieciešamiem dalībnieku darbības veikšanai

Nav skaidrojuma

Nav skaidrojuma

Nav skaidrojuma

Grupa no saviem dalībniekiem vienkārši iekasē summu, kas precīzi atbilst viņu daļai kopējos izdevumos

Uzcenojums atļauts

Nav skaidrojuma

Uzcenojums atļauts īpašos apstākļos

Konkurences izkropļojums

Nav skaidrojuma

Nav skaidrojuma

Nav norāžu par vērtēšanas kritērijiem

 
Atšķirībā no pārējām Baltijas valstīm Latvija savā PVN likumā ir iestrādājusi diezgan skaidrus kritērijus neatkarīgas personu grupas dalībniekiem sniegto pakalpojumu atbrīvošanai no PVN, piemēram, šī atbrīvojuma piemērošanas pamatojumu. Tomēr bez oficiāla skaidrojuma šo kritēriju praktiskajai piemērošanai ir iespējamas dažādas interpretācijas.
 
Neatkarīgas personu grupas dalībniekiem sniegto pakalpojumu atbrīvošana no PVN ir diezgan jauns regulējums Baltijas valstīs, un ne visas ievēro PVN komitejas darba ziņojumā sniegtos norādījumus. Turklāt visas dalībvalstis gaida EST nolēmumu lietā Nr. C-326/15 DNB Banka pret VID ar cerību, ka tas ieviesīs lielāku skaidrību par minēto kritēriju praktisko piemērošanu.

 

 
Kontaktinformācija
Juris Boiko
juris.boiko@lv.pwc.com
Vecākais nodokļu konsultants

Tel: 67094400
© 2020 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.02.2020