Kā iegūt pārliecību par transfertcenu dokumentācijas derīgumu

 
Izskatot savu revīzijas klientu transfertcenu (TC) dokumentāciju, esam ievērojuši, ka uzņēmumi bieži vien ir pārliecināti, ka TC dokumentācija, kas izstrādāta uzņēmumu grupas ietvaros vai kuru sagatavojis ārpakalpojuma sniedzējs vai pats uzņēmums, ir pietiekama, lai pamatotu darījumu atbilstību tirgus cenām VID veiktā TC audita laikā. Revīzijas ietvaros analizējot klientu TC dokumentāciju, bieži konstatējam nepilnības, kuras var novest pie nodokļa uzrēķiniem. Kā liecina pieredze, mūsu revīzijas klienti atzinīgi novērtē šādu TC risku analīzi.
 
Centralizēta TC dokumentācija
 
Resursu taupīšanas nolūkā uzņēmumi mēdz izstrādāt TC dokumentāciju grupas līmenī, piesaistot ārpakalpojuma sniedzējus vai sagatavojot to pašu spēkiem. Attiecībā uz grupas līmenī izstrādātu TC dokumentāciju jāņem vērā, ka TC prasības ir līdzīgas daudzās valstīs, bet dažu atšķirību dēļ centralizēti izstrādātā TC dokumentācija varētu nebūt pietiekama izmantošanai Latvijā. Bieži tiek piesaistīti ārpakalpojuma sniedzēji bez pieredzes sarežģītu darījumu analīzes izstrādē, tādēļ saņemtajā TC dokumentācijā ir būtiskas nepilnības, kas rada risku, ka VID to noraidīs (tas attiecas arī uz gadījumu, kad uzņēmums pats ir sagatavojis savu TC dokumentāciju).
 
Transfertcenu pozīcijas pārskats
 
Izmantojot PwC sagatavoto TC pozīcijas pārskatu, uzņēmums saņem –
  1. neatkarīgu vērtējumu un pārliecību, ka TC dokumentācija atbilst Latvijas TC prasībām;
  2. informāciju par TC dokumentācijā identificētajiem būtiskajiem riskiem;
  3. ieteikumus par iespējām mazināt risku ar preventīviem pasākumiem.
PwC sagatavo TC pozīcijas pārskatu kā ziņojumu, kurā tiek analizēta gan TC dokumentācija kopumā, gan katra darījuma risks ar uzskatāmu novērtējumu:
 

Simbols

Riska līmenis

Nebūtisks, tomēr būtu ieteicams šo sadaļu papildināt, lai tā atbilstu vispārpieņemtajai praksei

Nav riska

Zems līdz vidējs risks

Augsts risks (liels nodokļu uzrēķina risks)

Dažāda līmeņa risks (atkarībā no turpmākās informācijas, kas nav pieejama TC dokumentācijā)

Ja Jūsu uzņēmumam jau ir sagatavota TC dokumentācija un Jums ir radusies interese par TC pozīcijas pārskatu, labprāt sniegsim Jums sīkāku informāciju par šī pakalpojuma saņemšanas iespējām. Aicinām sazināties ar PwC Transfertcenu ekspertēm Tatjanu Koncevaju (tatjana.koncevaja@lv.pwc.com) vai Ingūnu Jastrežemsku (inguna.gaile@lv.pwc.com).

 

 
Kontaktinformācija
Tatjana Koncevaja
tatjana.koncevaja@lv.pwc.com
Tel: 67094400
© 2020 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.02.2020