Jaunumi maksājumu pakalpojumu jomā

 
Ar šā gada 13. janvāri visām ES dalībvalstīm ir jāsāk piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā (ES) 2015/2366 par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū (“otrā maksājumu pakalpojumu direktīva” jeb “2. MPD”) paredzētie noteikumi. Par tiem varat izlasīt šajā rakstā.
 
Direktīvas mērķis
 
Otrās maksājumu pakalpojumu direktīvas noteikumi ir jāievieš arī Latvijas maksājumu pakalpojumus regulējošajos normatīvajos aktos.1
 
Direktīva ir vērsta uz drošu elektronisko maksājumu izpildi, patērētāju aizsardzības veicināšanu un konkurences uzlabošanu elektronisko maksājumu pakalpojumu jomā. Vienlaikus 2. MPD padara maksājumu pakalpojumu tirgu pieejamu dažādiem finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem, kuri piedāvā mūsdienīgus risinājumus saistībā ar elektronisko maksājumu pakalpojumu sniegšanu.
 
Līdz ar 2. MPD spēkā stāšanos maksājumu pakalpojumu regulējumā blakus līdzšinējiem pakalpojumiem2 tiks ietverti arī divi jauni maksājumu pakalpojumu veidi – maksājumu iniciēšanas pakalpojums un kontu informācijas pakalpojums.
 
Maksājumu iniciēšanas pakalpojums
 
Maksājumu iniciēšanas pakalpojums ir tiešsaistes pakalpojums, ar ko iniciē maksājuma uzdevumu pēc maksājumu pakalpojumu lietotāja pieprasījuma attiecībā uz maksājumu kontu, kuru tur cits maksājumu pakalpojumu sniedzējs. Tas nozīmē, ka iestāde, kurā nav atvērts klienta konts, ar klienta atļauju var iegūt piekļuvi klienta maksājumu kontam kredītiestādē, lai veiktu naudas pārskaitījumus klienta vārdā. Iepērkoties interneta veikalā, klientam nav jāpieslēdzas savai interneta bankai, jo veikalu pārvaldošā sabiedrība var ar maksājumu iniciēšanas pakalpojuma sniedzēja starpniecību saņemt maksājumus tieši no klienta konta, kurš atvērts jebkurā kredītiestādē. Šis pakalpojums ļauj klientiem ātrāk veikt tiešsaistes maksājumus interneta veikalos. Tas gan nenozīmē, ka maksājumi interneta veikalos būs veicami tikai šādi, jo klientiem, kuri nevēlēsies izmantot maksājumu iniciēšanas pakalpojumu, varēs turpināt norēķināties sev ierastajā veidā.
 
Kontu informācijas pakalpojums
 
Kontu informācijas pakalpojums ļaus klientiem saņemt konsolidētu informāciju par visu savu bankas kontu saturu. Iegūstot piekļuvi klienta kontu informācijai, šī pakalpojuma sniedzējs varēs nodrošināt konsolidēto informāciju par visiem klienta kontiem, kas atvērti dažādās kredītiestādēs, kā rezultātā klients varēs labāk pārskatīt savu finanšu situāciju un rūpīgāk plānot savas finanses. Tomēr kontu informācijas pakalpojuma sniedzējam pirms pakalpojuma sniegšanas ir pienākums saņemt nepārprotamu klienta piekrišanu datu iegūšanai no klienta norēķinu kontiem.
 
Licence darbības veikšanai
 
Lai arī vairākās dalībvalstīs abi minētie maksājumu pakalpojumi jau ir pieejami, 2. MPD padara tos pieejamus patērētājiem visā ES, ievērojot stingras drošības prasības. Turklāt līdz ar šo pakalpojumu iekļaušanu direktīvā tiks licencēti un uzraudzīti to sniedzēji. FKTK licence ļaus maksājumu pakalpojuma sniedzējam strādāt visā ES, savukārt citas dalībvalsts kompetentās uzraudzības iestādes izsniegtā licence ļaus šīs dalībvalsts maksājumu pakalpojumu sniedzējam piedāvāt savus pakalpojumus arī Latvijā.
__________________________
1 Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums, dažādi FKTK izdotie noteikumi un tieši piemērojamās ES regulas.
2 Atbilstoši 1. MPD par maksājumu pakalpojumiem uzskata tikai naudas līdzekļu ieskaitīšanu un izņemšanu, maksājumus un maksājumu kontu uzturēšanu, maksājumu instrumentu izlaišanu un maksājumu pieņemšanu, kā arī naudas pārvedumus.

 

 
Kontaktinformācija
Jānis Gavars
PwC Legal jurists
janis.gavars@pwc.com

Tel: 67094400
© 2020 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.02.2020