Iespēja atgūt ārvalstī samaksāto PVN

Lasīt angliski

Lasīt krieviski

Vēlamies atgādināt lasītājiem par iespēju atgūt citās valstīs samaksāto PVN. Šā gada 30. septembris ir pēdējais datums, kad nodokļu administrācijai jebkurā ES dalībvalstī vai atsevišķās trešajās valstīs (Norvēģijā, Šveicē, Islandē, Monako) var iesniegt pieteikumu samaksātā PVN atgūšanai par 2013. gadu.

Galvenie aspekti, pieprasot PVN atmaksu ārvalstī

Pieteikums par citās ES dalībvalstīs atgūstamo PVN jāiesniedz Latvijas VID EDS, bet pieteikums par minētajās trešajās valstīs atgūstamo PVN jāiesniedz saskaņā ar konkrētajā valstī noteikto kārtību (šāda informācija pieejama konkrētās valsts nodokļu administrācijas mājas lapā internetā).

PVN atmaksā, ja atmaksājamā summa par gadu ir vismaz €50.

Uz atmaksu var pretendēt uzņēmumi, kam ārvalstīs radušās izmaksas saistībā ar saimniecisko darbību, piemēram, preču transportēšana (degviela), viesnīcas izmaksas darbinieku komandējumu laikā, izmaksas par piedalīšanos ar komercdarbību saistītos pasākumos u.tml.

Ārvalsts nodokļu administrācija izvērtēs gan iesniegumu, gan pieprasītos attaisnojuma dokumentus un atmaksās PVN saskaņā ar konkrētajā valstī noteikto kārtību. Piemēram, ir valstis, kas PVN neatmaksā vai arī atmaksā, ievērojot konkrētajā valstī noteiktos ierobežojumus, par vieglo automašīnu nomu, personiska rakstura izmaksām utt. Tādējādi nodokļu maksātājiem jāņem vērā katrā valstī paredzētie noteikumi.
 

 
Kontaktinformācija
Ņina Podvinska
nina.podvinska@lv.pwc.com
Tel: 67094400
© 2019 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 14.01.2019