Finanšu pakalpojumu nozares dilemma

Gadiem ilgi bankas un citi finanšu pakalpojumu sniedzēji ir rūpējušies par savu reputāciju, veidojot stabilitātes garanta tēlu, kam noguldītājs būtu gatavs uzticēt savus līdzekļus. Taču tas nozīmē arī lēnāku pielāgošanos klientu vajadzībām – cena, kas agrāk bija jāmaksā par šo stabilitāti. Šobrīd piedzīvojam būtisku finanšu pakalpojumu nozares pārveidi – par to un arī par turpmākajām stratēģijām varat izlasīt šajā rakstā.
 
Rīt uz brokastlaiku!
 
Mūsdienu klientus vairs neapmierina vecmodīgi pakalpojumu sniegšanas principi. Pakalpojuma saņemšanas ērtums un ātrums ir kļuvuši par daudz svarīgākiem kritērijiem nekā iepriekš. Šajā situācijā ir dabiski gan tas, ka rodas liels skaits jaunuzņēmumu, kas piedāvā inovatīvus finanšu pakalpojumu veidus, gan arī tas, ka regulatoru darbības ir vērstas uz jauno pakalpojumu ieviešanas iespēju paātrināšanu, liekot tradicionālo finanšu pakalpojumu sniedzējiem atvērt piekļuvi klientu informācijas infrastruktūrai.
 
Eiropā šo attīstību spēcīgi ietekmē jaunās maksājumu pakalpojumu direktīvas izmaiņas (PSD2), kuras faktiski nostāda finanšu pakalpojumu sniedzējus dilemmas priekšā: “Vai nu īsā laikā kļūstiet inovatīvi un apmieriniet mūsdienīgas klientu prasības, vai arī atdodiet daļu no sava pakalpojumu klāsta citiem uzņēmumiem, kas spēj to nodrošināt!”
 
Turpmāko stratēģiju alternatīvas
 
Kā uz to skatās paši finanšu pakalpojumu sniedzēji? Ir skaidrs, ka atpakaļceļa nav un jau šobrīd daudzās pakalpojumu sfērās jaunuzņēmumi ir ieguvuši būtisku atpazīstamību un klientu bāzi tādās jomās kā maksājumi, savstarpējie aizdevumi u.c. Taču skaidrs ir arī tas, ka būs ļoti grūti īsā laikā pārorientēt gadu desmitos veidotu organizācijas kultūru no stabilitātes uz inovāciju. Šobrīd finanšu pakalpojumu sniedzējiem ir jāizvēlas viena no nākotnes stratēģijām gan savu pakalpojumu attīstībai, gan jaunuzņēmumu piedāvāto finanšu pakalpojumu integrācijai. Var skaidri saskatīt šādas iespējas:
  1. Ieviest minimālās likumdošanas noteiktās izmaiņas un gaidīt, kas notiks tālāk, attīstot savus pakalpojumus pakāpeniski. Šī ir visvieglāk realizējamā stratēģija organizācijām, kas ir ļoti stabilas un ne pārāk elastīgas. Zināma daļa klientu varētu novērtēt šādu stabilitātes saglabāšanu, taču skaidrs ir arī tas, ka daļu no pakalpojumu sniegšanas pakāpeniski pārņemtu jaunuzņēmumi, tādējādi tiktu zaudēta gan daļa kontaktu ar klientu, gan daļa esošo ieņēmumu.
  2. Ne tikai ieviest prasītās izmaiņas, bet darīt to proaktīvi, veicinot potenciālo sadarbības partneru integrēšanos. Tas nodrošinās jauno pakalpojumu pieejamību klientiem pēc iespējas ātrākā laikā, vienlaikus paātrinot savas kontroles un ieņēmumu daļas aizplūšanu. Īstermiņā tas var palīdzēt saglabāt klientu bāzi un dot laiku tālāku stratēģisko lēmumu pieņemšanai.
  3. Ļoti aktīvi pašiem pilnveidot savus pakalpojumus, mēģinot apsteigt jaunuzņēmumus. Tas ir iespējams, pateicoties esošajai klientu bāzei un nozares pieredzei, bet to varētu traucēt novecojuši procesi/sistēmas un neatbilstoša organizācijas kultūra.
  4. Intensīvi paplašināties, iegādājoties jaunuzņēmumus, lai īsā laikā varētu piedāvāt klientiem uzlabotus pakalpojumus un mēģinātu apsteigt tos, kuri šos pakalpojumus mēģinās mainīt paši saviem spēkiem. Šāda pieeja saglabā kontroli un ieņēmumus, kā arī nodrošina labāko pieredzi klientiem. Vienlaikus šāda pieeja ir saistīta ar lieliem riskiem, jo tā prasīs ieguldījumus jaunuzņēmumos, pirms tie ir pierādījuši savu dzīvotspēju. Arī jaunuzņēmuma integrēšana kultūras ziņā pavisam atšķirīgā organizācijā var izrādīties grūts uzdevums.
Vispiemērotākās stratēģijas izvēle katram finanšu pakalpojumu sniedzējam ir jāizdara jau šodien.
 
Uzziniet vairāk par PwC piedāvātajiem pakalpojumiem stratēģijas, pārvaldības un kiberdrošības jautājumos - IT pakalpojumi.
 
 

Uz PwC Finanšu sektora jaunumiem>>

 
Kontaktinformācija
MindLink.lv
lv_mindlink@pwc.com

Tel: 67094400
© 2020 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.02.2020