Uzkrājumi nedrošiem parādiem – UIN piemērošana

 
19.03.2019
 

Šogad Finanšu ministrija (FM) iecerējusi strādāt pie nodokļu normatīvās bāzes papildināšanas attiecībā uz UIN piemērošanu uzkrājumiem nedrošiem parādiem. Sagaidāmi skaidrojumi gan par uzkrājumiem, ja tos izveido procentos no parāda summas, gan saskaņā ar 9. SFPS. Šajā rakstā – par citiem jautājumiem, ko FM skaidrojusi saistībā ar debitoru parādiem.

Līdz 2017. gada 31. decembrim izveidoti uzkrājumi
 
1. Uzņēmums atgūst parādu vai samazina speciālo uzkrājumu, kas izveidots līdz 2017. gada 31. decembrim, ja parāda summa iekļauta apliekamajā ienākumā kādā no iepriekšējiem pārskata periodiem.
 
FM norāda, ka uzņēmums var samazināt taksācijas perioda ar UIN apliekamo bāzi par 2018. un 2019. gadā atgūtiem parādiem, kas radušies līdz 2017. gada 31. decembrim un kam izveidoti uzkrājumi, attiecīgās summas norādot UIN deklarācijas 21. rindā. Arī tad, ja noraksta parādu, kas radies līdz 2017. gada 31. decembrim un atbilst UIN likuma 9. panta trešās daļas nosacījumiem, uzņēmums var samazināt ar UIN apliekamo bāzi, attiecīgās summas norādot deklarācijas 21. rindā.
 
2. Debitora parādam, kas uzņēmumā atzīts līdz 2017. gada 31. decembrim, jaunā UIN likuma 9. panta trešās daļas nosacījumi izpildās 2018. gadā vai vēlāk, ja parāds norakstīts vai tam izveidots speciālais uzkrājums un par to samaksāts UIN saskaņā ar likumu, kas bija spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim.
 
Otrajā jautājumā FM ir norādījusi, ka uzņēmumam 2018. un 2019. gadā nav tiesību samazināt ar UIN apliekamo bāzi par parādu, kas gan radies, gan norakstīts finanšu grāmatvedībā līdz 2017. gada 31. decembrim. Uz šādiem parādiem attiecas UIN likuma normas, kas bija spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim (arī gadījumā, ja 2019. gadā tiktu konstatēts, ka parādam izpildījušies jaunie UIN likuma 9. panta trešās daļas nosacījumi).
 
PwC viedoklis
 
FM sniegusi labvēlīgu atbildi uz pirmo jautājumu, plaši tulkojot UIN likuma pārejas noteikumu 31. punkta normas un tādējādi parādot to ieviešanas mērķi. Taču FM nav komentējusi situāciju, kurā atgūts parāds, kas iepriekšējos gados norakstīts, neveidojot uzkrājumu. Ņemot vērā sarežģīto UIN piemērošanu nedrošiem parādiem, ļoti gaidījām FM skaidrojumu par šo tēmu.
 
 
Kontaktinformācija
Agate Zīverte
Nodokļu nodaļas vecākā menedžere
agate.ziverte@pwc.com
© 2020 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.02.2020