Transfertcenu dokumentācijas iesniegšana VID

 
26.11.2019
 

Līdz ar 2019. kalendāra gada izskaņu daļai nodokļu maksātāju (NM) strauji tuvojas sagatavotās transfertcenu (TC) dokumentācijas iesniegšanas termiņš. Šajā rakstā – par termiņiem un iespējamiem tehniskiem šķēršļiem.

 

VID statistika
 
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk – NN likums) grozījumu projekta anotācijā norādīts, ka saskaņā ar VID rīcībā esošo statistiku par veiktajiem kontrolētajiem darījumiem pienākums regulāri iesniegt TC dokumentāciju VID attieksies uz apmēram 230 uzņēmumiem (tostarp ap 100 uzņēmumiem jāiesniedz gan globālā, gan vietējā dokumentācija, un ap 130 uzņēmumiem jāiesniedz tikai vietējā dokumentācija). Savukārt pienākums TC dokumentāciju regulāri sagatavot, bet iesniegt pēc VID pieprasījuma, attieksies uz apmēram 1000 uzņēmumiem (tostarp ap 120 uzņēmumiem jāsagatavo gan globālā, gan vietējā dokumentācija, un ap 880 uzņēmumiem jāsagatavo tikai vietējā dokumentācija).
 
Maģiskais termiņš
 
No NN likuma 15.2 panta prasībām izriet, ka NM rodas pienākums ik gadu sagatavot TC dokumentāciju un iesniegt to VID 12 mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām. Savukārt anotācijā citstarp sniegts šāds piemērs. Uzņēmumam, kura pārskata periods sākas 2018. gada 1. janvārī, TC dokumentācijas sagatavošanas termiņš būs 2020. gada 1. janvāris. Taču 1. janvāris ir brīvdiena saskaņā ar likuma “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” 1. pantu.
 
Līdz ar to pastāv iespēja, ka NM rodas pienākums sagatavot un attiecīgi iesniegt VID papīra formā vai EDS 2018. pārskata gada TC dokumentāciju līdz 2020. gada 2. janvārim (ieskaitot).
 
TC dokumentācijas iesniegšana EDS
 
TC dokumentācija ir svarīgs informācijas avots darījuma tirgus cenas (vērtības) noteikšanai. Ņemot vērā NN likumā paredzēto atbildību par TC dokumentācijas neiesniegšanu, būtiska nozīme ir pat vissīkākajām niansēm, piemēram, dokumentācijas iesniegšana EDS. Kā norādīts VID mājaslapā, EDS ir drošs un ērts veids, kā iesniegt visas nodokļu un informatīvās deklarācijas, kā arī VID adresētus iesniegumus, un EDS ir bezmaksas pakalpojums, kas nodrošina datu drošību un precizitāti, kā arī ļauj ietaupīt laiku.
 
Ilustrācijā attēlots ceļš līdz TC dokumentācijas un ar to saistīto pielikumu iesniegšanai EDS:
 
 
 
TC dokumentācijas pieejamība elektroniski
 
Saskaņā ar NN likuma 15.2 panta trīspadsmitās daļas 2. punktu NM ir pienākums nodrošināt, lai TC dokumentācija būtu pieejama elektroniskā veidā, kas iespējo meklēšanas funkciju tekstā.
 
Līdz ar to varētu šķist, ka ērtākais un drošākais TC dokumentācijas iesniegšanas veids ir EDS. Taču uz iesniegšanu EDS attiecas daži tehniski ierobežojumi, kas norādīti arī pie dokumentācijas iesniegšanas formas EDS:
  • maksimāli pieļaujamais viena faila izmērs ir 2,5 MB;
  • maksimāli pieļaujamais visu dokumentam pievienoto failu kopapjoms ir 5 MB;
  • maksimāli pieļaujamais iesniedzamo failu kopskaits ir četri (pamatdokuments un trīs pielikumi).
Balstoties uz mūsu pieredzi TC dokumentācijas sagatavošanā, vietējās dokumentācijas DOCX (Microsoft Office Word) faila vidējais izmērs ir 2 MB. Atkarībā no uzņēmuma veiktās saimnieciskās darbības un īstenoto kontrolēto darījumu specifikas, kā arī dokumentācijā iekļauto attēlu, tabulu, ilustrāciju un citu uzskates materiālu daudzuma, faila izmērs var pārsniegt 2,5 MB. Atbilstoši spēkā esošajiem tehniskajiem nosacījumiem šāds pārsniegums neļaus NM iesniegt TC dokumentāciju elektroniski.
 
NM, kam rodas pienākums iesniegt VID gan vietējo, gan globālo dokumentāciju, atbilstoši spēkā esošajiem tehniskajiem nosacījumiem tās iesniegšana EDS varētu būt apgrūtināta vai pat neiespējama, jo starptautiskas uzņēmumu grupas sagatavota globālā dokumentācija pat bez papildinošiem pielikumiem var divkārt pārsniegt EDS piedāvāto faila izmēru.
 
Iespējama tehnisko ierobežojumu atcelšana
 
Ir dzirdēts, ka ar TC dokumentācijas iesniegšanu EDS saistītie tehniskie ierobežojumi tuvākajā laikā varētu tikt pārskatīti vai pat atcelti, lai NM tomēr spētu iesniegt TC dokumentāciju atbilstoši Latvijas normatīvajos aktu prasībām attiecībā uz iesniedzamo failu formātu un izmēru. Taču šā raksta sagatavošanas brīdī šie ierobežojumi nav atcelti. Atliek cerēt uz attiecīgo iestāžu konsekventu rīcību tehnisko ierobežojumu atcelšanā, kas ļaus NM iesniegt TC dokumentāciju EDS.
 
 
 
Kontaktinformācija
Zane Smutova
PwC Transfertcenu projektu vadītāja
zane.smutova@pwc.com
Tel: 67094400
Elvijs Ceirāns
PwC Transfertcenu konsultants
elvijs.ceirans@pwc.com
Tel: 67094400
© 2020 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.02.2020