Stājusies spēkā Padziļinātās sadarbības programma

Šā gada 1. janvārī stājās spēkā jauni MK noteikumi Nr. 748 “Padziļinātās sadarbības programmas darbības noteikumi,” kuri paredz automātisku nodokļu maksātāju (NM) izvērtēšanu un iekļaušanu programmā, piešķirot tiem bronzas, sudraba vai zelta līmeni. VID mājaslapā jau publicēts 79 dalībnieku saraksts, kuri kvalificējušies zelta līmenim. Lai iegūtu šo līmeni, minētajiem NM savā uzņēmumā jānodrošina nodokļu risku vadība (NRV) un noteiktā termiņā jāiesniedz NRV dokumentācija VID. Šajā rakstā – par termiņiem, dokumentācijas prasībām un programmas piešķirtajām priekšrocībām.

Termiņi
 
Esošajiem un potenciālajiem zelta statusa NM NRV dokumentācijas iesniegšanas termiņš ir noteikts atkarībā no šī statusa iegūšanas brīža:
 

Zelta statusa iegūšana

NRV dokumentācijas iesniegšanas termiņš

Dalībniekiem, kas uzņemti programmā līdz 2019. gada 1. janvārim

2019. gada 4. februāris

Dalībniekiem, kas kvalificējušies zelta līmenim 2019. gada 1. janvārī

2019. gada 31. maijs

Dalībniekiem, kas kvalificējas zelta līmenim no 2020. gada un turpmāk

Viens mēnesis pēc VID paziņojuma saņemšanas

 
Prasības NRV dokumentācijai
 
NRV ir pasākumu kopums, kas vērsts uz NM risku un to kontroles identificēšanu. Ieviešot NRV, NM analizē un definē savas saimnieciskās darbības procesus, procesu soļus, iespējamos nodokļu riskus katrā solī, un attiecīgu risku kontroli, kā arī nosaka atbildīgās personas (gan procesiem, gan kontrolei). Procesus un procesa soļus apraksta tik detalizētos soļos, lai kompetenta persona var izsekot darbībām, kas rada nodokļu risku. NM jāizveido arī nodokļu risku reģistrs.
 
 
Vismaz reizi gadā NM novērtē NRV procesus, pārbauda NRV un kontroļu ievērošanu un efektivitāti, un nodrošina NRV aktualizēšanu, pilnveidošanu un optimizāciju. Kopā ar gada pārskatu NM iesniedz VID apstiprinājumu par NRV novērtējumu.
 
Detalizētas prasības NRV dokumentācijas sagatavošanai ir aprakstītas MK noteikumos. Aicinām savlaicīgi izskatīt uzņēmumu rīcībā esošo dokumentāciju un, ja nepieciešams, aktualizēt to atbilstoši MK noteikumu prasībām.
 
Priekšrocības
 
Šobrīd VID nodrošinātās priekšrocības programmas dalībniekiem atšķiras atkarībā no piešķirtā līmeņa:
 

Bronzas līmenis

Sudraba līmenis

Zelta līmenis

VID piešķirta atpazīstamības zīme

VID piešķirta atpazīstamības zīme

VID piešķirta atpazīstamības zīme

Balva, ko dalībnieks piešķir čeku loterijas laimesta saņēmējam

Balva, ko dalībnieks piešķir čeku loterijas laimesta saņēmējam

Balva, ko dalībnieks piešķir čeku loterijas laimesta saņēmējam

Atvieglota kārtība kases sistēmu pārbaudēm (dalībniekiem ar NRV)

Atvieglota kārtība kases sistēmu pārbaudēm (dalībniekiem ar NRV)

Atvieglota kārtība kases sistēmu pārbaudēm (dalībniekiem ar NRV)

 

Atbilde uz rakstisku iesniegumu – 10 darba dienu laikā

Atbilde uz rakstisku iesniegumu – 10 darba dienu laikā

 

Atbilde uz telefoniski un EDS uzdotu jautājumu – 7 darba dienu laikā

Atbilde uz telefoniski un EDS uzdotu jautājumu – 5 darba dienu laikā

 

Akcīzes preču licenču izsniegšana – 10 darba dienu laikā

Akcīzes preču licenču izsniegšana – 10 darba dienu laikā

 

PVN atmaksa – 10 darba dienu laikā

PVN atmaksa – 10 darba dienu laikā

 

Atviegloti noteikumi parāda bezstrīda piedziņai

Atviegloti noteikumi parāda bezstrīda piedziņai

 

Priekšrocības akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apmēra piemērošanā

Priekšrocības akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apmēra piemērošanā   

 

 

Individuāls VID konsultants

 

 

VID izbraukuma seminārs pie NM

 

 

Iespēja piedalīties VID konsultatīvās padomes sēdēs

 

 

IIN atmaksa darbiniekiem, kas iesniedz gada deklarāciju EDS, 1 mēneša laikā

PricewaterhouseCoopers SIA piedāvā atbalstu NRV dokumentācijas sagatavošanā vai aktualizēšanā, kas jo īpaši nepieciešama uzņēmumu ienākuma nodokļa reformas rezultātā. Lūdzam sazināties ar Agati Zīverti, Īvu Šaicāni vai Aleksandru Saltanovu pa telefonu 67094400.

 

 

 
Kontaktinformācija
Aleksandra Saltanova
Nodokļu nodaļas vecākā konsultante
aleksandra.saltanova@pwc.com
Agate Zīverte
Nodokļu nodaļas vecākā menedžere
agate.ziverte@pwc.com
Īva Šaicāne
Nodokļu nodaļas vecākā konsultante
iva.saicane@pwc.com
© 2020 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.02.2020