PwC`s Academy Nodokļu pamatkurss gaida savus studentus

14.08.2018
 
Sešu mēnešu “Nodokļu pamatkurss,” kura ietvaros tiek apgūti Latvijas nodokļi, gaida savus studentus – pirmie pieteikumi jau ir saņemti. Šī mācību programma šogad iesoļo savā otrajā desmitgadē, jo PwC’s Academy jau 11. gadu piedāvā interesentiem apgūt jaunas teorētiskās un praktiskās zināšanas par Latvijas nodokļu tiesisko regulējumu vai papildināt esošās.
 
Nodokļu pamatkurss šogad sāksies 17. oktobrī ar ievadlekciju “Latvijas nodokļu sistēma,” un tā noslēgumu plānojam 2019. gada 3. aprīlī. Nodokļu pamatkurss ir paredzēts un būs noderīgs gan uzņēmumu vadošajiem darbiniekiem, piemēram, finanšu direktoriem, gan grāmatvežiem, finansistiem, juristiem, ekonomistiem un iekšējiem auditoriem, kā arī studentiem.
 
Šajā kursā PwC nodokļu eksperti iepazīstina ar Latvijas nodokļu sistēmu kopumā, kā arī ar atsevišķu nodokļu piemērošanas pamatprincipiem, analizējot Latvijas tiesisko regulējumu, atbildīgo institūciju sniegtos skaidrojumus un iztirzājot kopā ar klausītājiem praktiskus piemērus.
 
Nodarbības ietver lekcijas, praktiskus seminārus un patstāvīgos darbus ar nodokļu normatīvu un situāciju analīzi. Gandrīz katru nodarbību sākam vai beidzam ar praktisko darbu – testu, kura atbildes vēlāk pārrunājam. Pēc katra atsevišķa nodokļa apgūšanas klausītāju zināšanas pārbaudām gala testā, kurā notiek teorētisko zināšanu pārbaude, risinot praktiskus piemērus.
Ņemot vērā būtiskās uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaiņas, mācības šajā modulī sāksies jau oktobrī.
 
Nodokļu pamatkursa ietvaros piedāvājam iepazīties ar Latvijas nodokļu sistēmu un šādu nodokļu piemērošanas aspektiem plānotajos datumos:1

Nodoklis

Datums

Latvijas nodokļu sistēma

17.10.2018

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

24.10.–05.12.2018

Mikrouzņēmumu nodoklis (1 ak. stunda) un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (1 ak. stunda)

05.12.2018

Dabas resursu nodoklis (3 ak. stundas) un nekustamā īpašuma nodoklis (1 ak. stunda)

12.12.2018

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

09.01.–30.01.2019

Pievienotās vērtības nodoklis

06.02.–27.03.2019

Akcīzes nodoklis (2 ak. stundas) un muitas nodoklis (2 ak. stundas)

03.04.2019

Tāpat kā iepriekš, piedāvājam apgūt gan programmas pilnu kursu, gan atsevišķus moduļus, t.i., apmeklēt nodarbības tikai par sev interesējošo nodokli. PwC’s Academy piedāvā tiem klientiem, kuri iepriekšējos mācību gados ir apguvuši atsevišķus moduļus, turpināt apmācību šogad, apgūstot atlikušos nodokļus, un saņemt sertifikātu par visa Nodokļu pamatkursa apgūšanu.
 
Beidzot Nodokļu pamatkursu vai kādu no tā moduļiem, ir iespēja iegūt –
  • izpratni par Latvijas kopējo nodokļu sistēmu un atsevišķu nodokļu pamatprincipiem, darījumu juridiskajiem un grāmatvedības aspektiem;
  • praktiskas iemaņas nodokļu piemērošanā;
  • PwC nodokļu ekspertu konsultācijas par apgūstamām tēmām un atbalstu mācību laikā;
  • PwC’s Academy sertifikātu.
Nodokļu pamatkurss ir unikāls piedāvājums Latvijas tirgū, un iepriekšējo gadu absolventi ir ļoti augsti novērtējuši kursa kvalitāti un noderību turpmākajās darba gaitās un savā karjerā.
Kā minēts iepriekš, dalībnieku uzņemšana PwC’s Academy sešu mēnešu mācību programmā “Nodokļu pamatkurss” jau ir sākusies.
 

1 Vairāk informācijas par programmu atradīsiet https://www.pwc.com/lv/lv/training/nodoklu-pamatkurss.html

 
Kontaktinformācija
Ņina Podvinska
pwc.kursi@lv.pwc.com
Tel: 6709 4400
© 2019 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 14.01.2019