Ar mobilu darbaspēku saistīto procesu optimizēšana

24.07.2018
 
Mobils darbaspēks ir būtisks uzņēmumiem, kam ir jānosūta talantīgi darbinieki uz citām valstīm – bieži vien steidzami. Taču darbinieku pārrobežu mobilitātes nodrošināšanas process pēdējā laikā neticami mainās, tādēļ tā īstenošana kļūst arvien sarežģītāka. Procesa sarežģītības un smagā administratīvā sloga rezultātā uzņēmumi neefektīvi izlieto savus resursus. Šajā rakstā – par galvenajām atziņām, kas izriet no PwC sagatavotā pārskata par globālā darbaspēka pārvietošanās problēmām.
 
Atšķirīgs ienākuma nodokļa slogs mobilajam darbaspēkam dažādās valstīs
 
Starptautiskā mērogā strādājošu uzņēmumu darbiniekiem bieži nākas doties īslaicīgos darba komandējumos ārpus savas rezidences valsts. Gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem šie īsie braucieni rada būtisku administratīvo slogu, izpildot atšķirīgās ienākuma nodokļu deklarēšanas un maksāšanas prasības dažādās ārvalstīs. Tas rada arī būtisku globālo nodokļu izmaksu pieaugumu. Aplūkosim darba ņēmēju un darba devēju svarīgākās problēmas.
 
Administratīvais slogs darba devējam
 
Cenšoties mazināt papildu nodokļu uzrēķina un soda risku, uzņēmumi bieži vien izvēlas tādus nodokļu deklarēšanas un ieturēšanas mehānismus, kas nav visefektīvākie un prasa papildu finanšu resursus.
 
Deklarēšanas slogs darba ņēmējiem
 
Ņemot vērā atšķirīgo regulējumu, darba ņēmējiem ir jānosaka, vai viņu darbību ārvalstīs neapliek ar nodokli un bieži vien jāiesniedz iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijas vairākās valstīs, vai nu lai pieprasītu nepareizi ieturēta ienākuma atmaksu vai arī lai veiktu papildu nodokļa maksājumus. Tas atkal prasa papildu finanšu resursus.
 
Nodokļu dubultās uzlikšanas risks
 
Tā kā ne vienmēr ir iespējams izslēgt nodokļu dubultās uzlikšanas risku, var rasties šādas sekas:
  • ja darbinieki sedz savas nodokļa saistības, tad samazinās viņu ienākums, kā rezultātā zūd motivācija doties komandējumā;
  • ja darba devējs sedz papildu finanšu slogu, lai novērstu nodokļu dubulto uzlikšanu algota darba ienākumam, tas var radīt papildu izmaksas un negatīvas uzņēmumu ienākuma nodokļa sekas (darbinieku nodokļu segšanas izmaksas nav atskaitāmas).
Dažās valstīs nav pieejams nodokļu kredīts
 
Darbinieki – nerezidenti, kas dzīvo ārvalstīs, kuras nepiemēro iedzīvotāju ienākuma nodokli, nevar savā rezidences valstī izmantot ārvalstī samaksātā ienākuma nodokļa kredītu.
 
Biznesa mērķi
 
PwC kā vadošais profesionālo pakalpojumu uzņēmumu tīkls globālās mobilitātes jomā atbalsta vienotu un godīgu valsts pieeju ienākumu aplikšanai ar nodokļiem. Mēs palīdzam klientiem organizēt nodokļu piemērošanu darbiniekiem, kas tiek nosūtīti veikt savus darba pienākumus dažādās pasaules valstīs, jo mēs uzskatām, ka dinamiskiem uzņēmumiem – it īpaši mūsdienu ekonomikā – 100% uzmanība ir jāvelta peļņas vairošanai, darbības paplašināšanai un labāko darbinieku saglabāšanai. Tomēr daudzos uzņēmumos mēs joprojām novērojam būtisku laika un finanšu līdzekļu patēriņu, lai izpildītu nodokļu ieturēšanas pienākumus dažādos pasaules reģionos.
 
PwC ir gatavs palīdzēt jūsu uzņēmumam uzlabot savu konkurētspēju tirgū, samazinot savu administratīvo slogu, lai jūs varētu koncentrēties uz savu biznesa mērķu sasniegšanu (mindlink@lv.pwc.com).
 

 

 
Kontaktinformācija
Irēna Arbidāne
irena.arbidane@pwc.com
Nodokļu nodaļas projektu vadītāju

Tel: 67094400
Rolands Dzenis
rolands.dzenis@pwc.com
Nodokļu konsultants

Tel: 67094400
© 2020 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.02.2020