Latvijas nodokļu reformas ieviestās izmaiņas nodokļu piemērošanā dividendēm ietekmēs rezidentus valstīs ar tradicionālo režīmu (2)

 
11.04.2019
 
 
Latvijas nodokļu nerezidenti
 
Dividendes izmaksājošais Latvijas uzņēmums faktiski samaksās 25% UIN (IIN nav jāmaksā), tātad Latvijas nerezidents saņems bruto dividendi. Piemēram, Latvijas uzņēmuma valde deklarē 10 000 eiro dividendi. Uzņēmums samaksās 2500 eiro UIN (10 000 / 0,8 x 20%). Visu 10 000 eiro dividendi saņems uzņēmuma dalībnieki, vispār nemaksājot Latvijas IIN.
 
Lietuvas nodokļu rezidenti
 
Lietuvas rezidentu gūtajiem vispasaules ienākumiem piemēro 15% IIN (ar dažiem izņēmumiem). Lai gan Lietuva ar 2019. gadu plāno ieviest progresīvo likmi, IIN likme ienākumam no sadalītās peļņas (tātad arī dividendēm) nemainīsies neatkarīgi no saņemtās summas, radot labvēlīgāku nodokļu režīmu nekā citiem ienākumiem.
 
Latvijas–Lietuvas nodokļu konvencija ļauj Latvijai piemērot nodokli dividendēm, ko Latvijas uzņēmums izmaksā Lietuvas rezidentam, novēršot nodokļu dubulto uzlikšanu Lietuvā, taču galīgā nodokļu sloga aprēķināšanā jāņem vērā katras valsts nacionālais regulējums. Saskaņā ar Lietuvas normatīvajiem aktiem tikai ārvalstī faktiski samaksāto IIN (vai tamlīdzīgu nodokli) var ieskaitīt pret Lietuvas IIN saistībām, nepārsniedzot 15% ierobežojumu. Saskaņā ar Latvijas pašreizējo regulējumu, kurš dividendēm nepiemēro IIN, Lietuvas rezidentam joprojām būs jāmaksā 15% IIN no bruto dividendes (10 000 x 15% = 1500 eiro), jo ārvalstī samaksāto nodokli (piemēram, UIN) nevar izmantot, lai saņemtu IIN kredītu Lietuvā.
 
Saskaņā ar iepriekšējo regulējumu Latvijā ieturētais 10% IIN Lietuvas rezidentam deva tiesības uz Lietuvas nodokļa kredītu pilnā apmērā, bet no izmaksātās bruto dividendes bija jāmaksā vēl 5% IIN. Tādējādi IIN slogs Lietuvas rezidentam 2018. gadā nemainās (vienīgā atšķirība, ka nodoklis tagad nonāk tikai Lietuvas valsts budžetā). Taču salīdzinājumā ar iepriekšējo regulējumu uzņēmuma un personas kopējais nodokļu slogs tagad ir lielāks, jo no sadalītās peļņas jāmaksā 25% UIN Latvijā un vēl 15% IIN Lietuvā. Latvijas uzņēmuma deklarētajai 10 000 eiro dividendei vispirms piemēro 2500 eiro UIN Latvijā un pēc tam vēl 1500 eiro IIN Lietuvā – kopā faktiski 4000 eiro.
 
Igaunijas nodokļu rezidenti
 
Igaunijas rezidentu bruto ienākums ietver vispasaules ienākumu no visiem avotiem.
 
Vispārīgā gadījumā personai piešķir nodokļa kredītu par ārvalstī samaksāto ienākuma nodokli. Tomēr šis kredīts nevar pārsniegt par to pašu ienākumu maksājamo Igaunijas nodokli (20% likme). Ārvalsts nodokļa kredīta pārsniegumu nevar pārnest uz nākamajiem periodiem. Igaunijas rezidentam izmaksāto ārvalsts dividendi vispārīgā gadījumā ar nodokli neapliek, ja uzņēmuma peļņai jau piemērots ienākuma nodoklis ārvalstī vai no dividendes jau ieturēts ienākuma nodoklis. Igaunijas normatīvajos aktos iekļautas arī vispārīgas pretizvairīšanās normas, kuras paredz neņemt vērā jebkādu darījumu vai darījumu ķēdi, kas veikti ar galveno mērķi gūt ienākuma nodokļa priekšrocību.
 
Mūsu piemērā no 10 000 eiro dividendes jāmaksā 2500 eiro UIN Latvijā, bet Igaunijas rezidentam IIN nav jāmaksā. Lai gan šādu ārvalsts dividendi Igaunijā var neaplikt ar nodokli, šis ienākums jādeklarē Igaunijas rezidenta gada ienākumu deklarācijā informatīvām vajadzībām. Vispārīgā gadījumā deklarācija jāiesniedz līdz nākamā gada 31. martam.
 
Personai jāspēj Igaunijas nodokļu administrācijai uzrādīt dokumentu, kas apliecina, ka no uzņēmuma peļņas samaksāts UIN Latvijā (pietiek ar Latvijas uzņēmuma izsniegtu apliecinājumu).
 
Galvenie secinājumi
 
Tā kā 2018. gadā un vēlāk UIN sistēmas Latvijā un Igaunijā ir līdzīgas, nodokļu slogu var atvieglot, neapliekot Latvijas dividendes fizisku personu – Latvijas vai Igaunijas rezidentu – līmenī. Latvijā maksājamais UIN ir galīgs, bet IIN nav jāmaksā.
 
Taču Lietuvas rezidentam IIN nepiemērošana Latvijā, kuru 2018. gadā un vēlāk aizstāj lielāks UIN, nozīmē papildu maksājamo nodokli Lietuvā, radot smagāku nodokļu slogu nekā Latvijas vai Igaunijas rezidentiem.
 
Tādējādi, ja Latvijas uzņēmums nepiemēro jaunā UIN režīma piedāvātos atvieglojumus, par dividendēm maksājamie nodokļi palielināsies.
 
Kontaktinformācija
Irēna Arbidāne
PwC Nodokļu nodaļas menedžere
irena.arbidane@pwc.com

Tel: 67094400
© 2020 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.02.2020